FRÅGOR & SVAR

Vad är skillnaden mellan barndop och vuxendop?

Fråga: ”Vad är skillnaden (om den finns) på barndop och vuxendop? Och är ett nyfött barn automatiskt troende? Det står väl någonstans att barnen är helgade genom föräldrarnas tro?”

 

Likheter mellan dop av vuxna och dop av barn

I Apostlagärningarna läser vi om att vuxna som lyssnade till apostlarnas förkunnelse kom till tro och därefter blev döpta (Apg 2:41, 8:35-38 och 19:5). Men i fornkyrkan döpte man även barn till kristna föräldrar. (Apg 16:14-15 och 16:30-34). Här sägs att Lydia och fångvaktaren döptes ”med alla i hennes/hans familj”. Till familjerna hörde även barn.

Likheterna mellan dop av vuxna och dop av barn i fornkyrkan bestod i att dopet skedde på Jesu befallning och att det innebar ett upptagande i den kristna gemenskapen – församlingen. När barn döptes inföll undervisningen efter dopet och när vuxna döptes skedde den före dopet. Så går det till på missionsfälten än idag.

Skillnader mellan barndop och vuxendop

Med risk för att förenkla kan vi karaktärisera vuxendop – i baptistisk mening – som ett ”troendedop” som förutsätter en medveten tro och bekännelse till Kristus. Barndop, som praktiseras inom den katolska, ortodoxa och lutherska kyrkan, uppfattas som en Guds handling (Tit 3:4-7) mot bakgrund av att också barnen behöver få del av Kristus och hans nåd.

Är ett nyfött barn automatiskt troende?

Även ett nyfött barn är syndigt, fastän det inte ännu ”orkar” synda i handling. David bekänner ”Se i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv” (Ps 51:9). I Rom 5:12 läser vi: ”Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” Därför behöver också barn döpas för att födas till andligt liv genom att få del av Kristus och hans förlåtelse (Joh 3:3-6 och Apg 2:38-39)

Är barnen helgade genom föräldrarnas tro?

Kanske frågeställaren syftar på 1 Kor 7:14 där Paulus skriver att ”mannen som inte tror är helgad genom sin hustru” och att barnen i ett sådant äktenskap inte är orena, utan heliga/helgade. Det är inte så lätt att veta exakt vad aposteln avser. Bo Giertz menar att helgad här inte är detsamma som frälst, utan att mannen ”står under inflytande av Kristus på ett sätt som bryter det ondas makt över omgivningen.” Enligt Giertz syftar Paulus här möjligen på en regel som tillät att barn kunde döpas även om bara den ena föräldern var kristen. En slutsats som jag tycker att vi kan dra av det här är att barndop förutsätter ett kristet sammanhang. Innan ett barn döps frågar prästen föräldrarna om de vill ge barnet en kristen fostran. Efter att de har svarat ja kan barnet döpas.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.