Bibelns böcker

Kolosserbrevet – Kristus, Herre över allt

Kolosserbrevet hör till Paulus brev, men är troligtvis författat av en av Paulus medarbetare under Paulus översyn och med hans underskrift, ca år 60. Det liknar på många punkter Efesierbrevet och följer samma form som Paulus andra brev, men använder hans uttryck på lite andra sätt.

Innehåll

Kolosserbrevet är skrivet till församlingen i Kolosse. Församlingen mår väl men hotas av irrlärare som vill komma med ”förbättringar” till de kristnas tro. Det är svårt att säga exakt vad deras filosofi går ut på, men till den hör ”dyrkan av änglarna”, hård asketism och noga iakttagande av religiösa högtider och matregler. Det låter ungefär som en blandning av judiska och hedniska religiösa inslag – och just sådana religionsblandningar var på modet i senantiken. Paulus försvarar den kristna tron och visar att den räcker till, för Kristus är huvudet över alla makter och allt skapat: osynliga änglar och makter såväl som alla människor. Kolosserna har redan allt i Kristus, och de är del av hans kropp genom dopet.

Brevet börjar med en inledande hälsning och tacksägelse för evangeliets spridning världen över och hos kolosserna (1:1-12). Paulus går sedan vidare och sammanfattar evangeliets budskap (1:13-29): att Kristus är främst i hela skapelsen, och hur kolosserna hör till hans kropp genom dopet. Paulus fortsätter med att tala mot den falska filosofi som irrlärarna i Kolosse vill pracka på församlingen (kapitel 2). Han hänvisar gång på gång till dopet, som förenar oss med den Kristus som står över all mänsklig filosofi. Efter detta går han över till förmaningar för hur församlingen ska leva när de nu uppstått med Kristus i dopet (3:1-4:6): lev nu som Jesus i innerlig kärlek, tålamod och förlåtelse, och släng bort all sexuell omoral, allt fult tal, svordomar och vrede. Bli vad ni redan är i dopet, kunde man summera. Till sist i brevet (4:7-18) kommer en lång lista med hälsningar till olika personer i församlingen, något som påminner oss om att det är ett riktigt brev till en riktig församling – med ett riktigt budskap!

Huvudpoänger

I Kolosserbrevet är Paulus huvudsakliga budskap att Kristus är Herre över allt. Han har satt hela världen under sig och härskar suveränt över både det andliga och det jordiska. Det här är till stor hjälp när man t.ex. funderar över vårt förhållande till andra religioner och filosofier. Jesus är Herren, därför äger vi allt om vi har honom!

Den stora sanningen bakom allt som sägs i Kolosserbrevet är dopet. Paulus beskriver gång på gång hur vi förenats med Kristus, och hur vi nu bör leva som kristna. Allt detta har sin startpunkt och sin grund i det som skett i dopet. ”Ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda.” (1:11-12)

 

Frågor för bibelstudium:

  1. Kolla genom hela brevet (det är kort!). Vad allt säger Paulus – direkt eller indirekt – att dopet gör med oss?
  2. Kolla på 3:16 och fundera på vilken roll kristna sånger spelar för tron. Vilka uppgifter har en kristen sång?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.