FRÅGOR & SVAR

Hur ska vi förhålla oss till andra samfund och läror?

Hur ska vi förhålla oss till andra samfund, och deras läror om t.ex. dopet? (Frågan är bearbetad av redaktionen)

Läran är viktig
Medvetenheten kring den kristna läran blir allt tunnare i vår tid. Det gläder mig därför att frågeställaren har en fråga kring en läropunkt. Bibeln räknar med att apostlarna förmedlade en lära given av Jesus Kristus (2 Joh 1:9, Tit 1:9, 1 Tim 4:6 m.fl.), en lära som den kristna kyrkan i alla tider ska hålla fast vid och inte får förändra (Matt 28:20, Upp 22:18-19 m.fl.). Tvärtom varnas det ofta för falska läror och falska lärare (Matt 24:11, 1 Tim 4:1, 2 Petr 2:1 m.fl.)

Splittringen är beklaglig
Redan under nytestamentlig tid fanns det tydliga splittringstendenser i kristenheten även om de olika samfundsbildningarna uppstått först senare.  Det är beklagligt att Guds barn också i vår tid är indelade i olika samfund, men det är en ofrånkomlig realitet. Jag tror att inget kristet samfund innehar hela sanningen och därför behöver vi ha en ödmjuk hållning gentemot andra kristna. Alla har inte valt sitt samfund, utan fötts in i och fostrats i det utan att själv kanske fått någon anledning eller möjlighet att välja något annat samfund.

Kristi Kyrka är en
Vi bekänner oss tillhöra en Kristi Kyrka (Ef 4:3–4, 1 Kor 12:13). Ytterst sett är det endast Gud som vet var Kristi Kyrkas gränser går och vem som blir frälst vid den yttersta domen. På oss angår att värna om det kristna dopet och tron på Kristus. Den som är döpt och tror på Kristus blir frälst, medan den som inte tror blir fördömd (Mark 16:16).

Bli trygg i tron!
Inom den lutherska kristenheten tänker vi oss att Bibelns lära finns utlagd och förklarad i de lutherska bekännelseskrifterna. (De hittas elektroniskt här: https://logosmappen.net/?page_id=214) Flera av de så kallade frikyrkorna saknar egentliga lärodokument och därför är det inte alltid så lätt att veta och ta reda på vad olika samfund lär i olika frågor. Det vi kan göra är att lära oss mer om den lärotradition som vi själva står i och därigenom bli tryggare i vår egen trosuppfattning. I mötet med dem som tror annorlunda får vi sedan respektfullt och vänligt förklara hur och varför vi tror som vi gör.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.