Andakt

Dopets gåva – Om Jesu dop, och vårt

Joh 1:32-34:

Johannes vittnade och sade: “Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son.”

Under Jesu tid döpte också judarna. Deras dop var en förebild för vårt, men betydde inte samma sak. För dem var dopet en bekännelse, där människan visar att man vill höra till Gud. När man blev döpt av Johannes döparen visade man också att man ville bli av med det som skiljde en från Gud: man bekände sina synder i hoppet om Guds nåd.

Men också Jesus blev döpt. Varför? Hur kan Guds Son bli döpt? Han, den enda människan som föddes utan synd – varför skulle han vilja bekänna sina synder? Jo, när Jesus blev döpt blev det tvärtom: han tog på sig våra synder. All den ondska mänskligheten bär drogs in i honom och blev hans. Jesus är både Gud och människa. I honom finns Gud helt och fullt, men samtidigt allt som en människa har. Han är ett och samma med vår mänskliga själ och vår kropp, och han blev också gjord till vår skuld.

Varför? Vad gör han med den? Jo, han gör slut på vår skuld! I sin gudomliga nåd drar han sitt eget liv upp på korset och dör syndens straff, det som hade varit vårt. Han dör, men han besegrar döden och kommer tillbaka till livet. Jesus uppstår ur graven och lever igen. Jesus Kristus tog mänskligheten från ondska och död till rättfärdighet och evigt liv.

Så långt om judarnas dop och Jesu dop. Men vad sker då i det kristna dopet? Förr talade man om att man kristnades då man döptes. Det säger vad det handlar om: vi blir till Kristus, som en del av hans kropp – samma kropp i vilken synden har blivit tillintetgjord, döden förstörts och det eviga livet segrat. I dopet blir vi gjorda till Kristi skuldfrihet, precis som han blev gjord till vår skuld. Vi sitter med kropp och själ ihop med honom och vinner med honom uppståndelse från döden och barnaskap hos Gud. Detta gäller alla som blir döpta och tror!

I det judiska dopet döpte man med vatten. I det kristna dopet döper man inte bara med vatten, utan också i Helig Ande. I judarnas dop bekände man att man vill höra till Gud. I det kristna dopet bekänner Gud, att vi är hans barn. I det judiska dopet bekände människan ånger över synden. I det kristna dopet bekänner Gud mina synders förlåtelse. I det judiska dopet bekände Guds Son Jesus, att all vår synd blir hans. I det kristna dopet bekänner Gud, att all den helighet som Guds Son har blir vår. Vilken gåva!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.