Andakt

Pingst: Guds löften gäller också dig!

Under pingsten kommer vi ihåg det som hände den första pingstdagen, en tid efter att Jesus stigit upp till himlen. Före han lämnade lärjungarna lovade han dem den helige Ande som gåva. Vi läser i Apostlagärningarna 1:8:

”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Jesus lovar alltså att sända en Hjälpare som ska vara hos dem även fast han återvänder till sin Fader i himmelen. Själva pingstdagen när den helige Ande utgjuts beskrivs i Apostlagärningarna 2:1-4:

 ”När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.”

Efter detta började apostlarna frimodigt predika evangelium för folket runt omkring dem som var samlade.

Vad betyder det att den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen? Den helige Ande har alltid funnits eftersom han är av samma väsen som Fadern och Sonen. I Gamla testamentet ser vi hur Anden är verksam genom profeterna och andra utvalda personer.  Men vid detta tillfälle uppenbarar han sig på ett alldeles speciellt sätt som inte hänt förut. Dvs. Anden finns tillgänglig för alla de troende. Att detta skedde först på pingstdagen beror endast på att det var genom Jesu försoningsdöd på Golgata kors som den helige Ande ges till oss som gåva.

Hur får vi då ta del av den helige Ande? Bibeln lär att alla som blivit döpta till Kristus har del i alla Guds löften. Det betyder att om du är döpt har du också fått löftet om den helige Ande. Han gavs till dig redan i dopet och möter dig ständigt i det predikade ordet, i nattvarden samt i avlösningens ord. Dopet, ordet, nattvarden och avlösningen kallas för nådemedlen. Därför är det både nyttigt och nödvändigt att en kristen regelbundet tar del av dessa t.ex. i en högmässa där alla nådemedlen ingår.

Ibland kan det kännas som om Gud är långt borta och du stampar på stället i ditt kristna liv. Du brottas med synder som du vet att skadar dig, eller tycker att predikan inte ger dig någonting och är tråkig. Hur det än känns för oss får vi alltid lita på att Herren själv med sin Ande möter oss i dessa nådemedel och ger oss kraft att vandra vidare. Kasta inte bort de löften om evigt liv i himmelen som blivit dig givna i dopet! Låt dig istället som på den första pingstdagen bli uppfylld av den helige Ande, så får du likt apostlarna vara ett vittne om den uppståndne Jesus som lever och härskar i evigheternas evighet. Amen.

Ps. Läs mera om pingstens händelser i Apostlagärningarna kapitel 1–2

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.