Trons ABC

Dopet

Ett dop ser inte särskilt märkligt ut. Ett litet barn skriker och får lite vatten på sitt huvud, samtidigt som en präst läser något ur Bibeln. Men det finns få saker på denna jord som är så märkliga som ett dop.

Och ingenting är lika mäktigt!

Dopet är nämligen en födelse. Den nya födelse som också Jesus talar om: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.” (Joh 3:5)

Men varför måste man bli född av vatten och Ande för att komma in i Guds rike? Har vi inte redan blivit födda en gång, på vår födelsedag?

Har du hört om Guds rike? Det är något alldeles speciellt. Man kunde kanske kalla det för ett land – Guds land. Men det har inga gränser på samma sätt som våra länder har. Det är ett land med evig frid, alla är heliga, milda och det finns egentligen inga bekymmer. Det är ett drömland. Rena rama himmelriket, där Gud själv är kung!

Låter det inte bra? Men det finns ett problem. Guds rike är så fantastiskt att ingen människa egentligen är tillräckligt bra för att bo där.

Därför måste man bli född av vatten och Ande. Det är Gud själv som måste föda en på nytt. Ingen människa kan på egen hand komma in i Guds rike – i församlingsgemenskapen med Guds ord och dopet och nattvarden i centrum. Men tack vare Gud är vi nu insläppta och räddade från ett liv utanför detta rike!

Det heliga dopet är din inbjudan till att vara medborgare i världens bästa rike. Och mer än så. Genom dopet har du redan blivit medborgare. Sen är det tyvärr så att många vill bo någon annanstans. Andra tänker att det inte kan vara tillräckligt att ha blivit döpt som barn, när man ännu inte kunde tro på Gud. Men, hur är det egentligen? Bibeln talar ju gång på gång om att Jesus räddat oss ”medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8) Samma sak gäller om dopet.

”Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande.” (Titus 3:4-5)

Jesus själv säger att dopet är av högsta vikt. Att döpa och lära är det bästa sättet att göra alla folk till lärjungar. Jesus säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18–20)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.