TRO & LIV

Det dubbla kärleksbudet

Denna söndag har vi som tema i kyrkoåret “Det dubbla kärleksbudet”. Det är något av de kändaste ställena i Bibeln och kommer från den evangelietext som hör till denna söndag. Vi läser från Markusevangeliet kapitel 12 verserna 28–34: 

En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: “Vilket är det främsta av alla buden?” Jesus svarade: “Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” 

Den skriftlärde sade: “Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: “Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom något mer.

Ganska ofta i samhället hör man det dubbla kärleksbudet tas upp i olika sammanhang också av folk som inte kanske räknar sig som kristna men som finner något vist i dessa ord som Jesus här säger. Ett ganska vanligt fel är dock att man endast tar fasta på den sista uppmaningen som Jesus ger, nämligen det att “älska din nästa som dig själv”.

Vad betyder det då att lämna bort den delen där Jesus säger att vi ska “Älska Herren din Gud…”?  

Det finns en orsak att Jesus lägger upp det dubbla kärleksbudet på detta sätt. Det är nämligen så att för att kunna älska vår nästa så behöver vi också först älska Gud. Att älska Gud betyder att ta del av hans ord, leva enligt hans vilja och leva nära honom. Det är i det sammanhanget som vi också kan gå vidare och älska vår nästa som oss själva. Delvis för att vi vet hur värdefulla vi själva är i Guds ögon så kan vi också se på våra medmänniskor mer nya ögon.  

Utan Gud kan vi inte heller avgöra vad som är gott för våra medmänniskor eftersom Gud är all grund för att över huvud taget kunna säga att något är gott eller inte. I situationer där Gud inte finns handlar allting endast om åsikter och vem eller vilka som har makt att driva igenom sina åsikter. 

Så tala om och tillämpa gärna det dubbla kärleksbudet i ditt liv. Och minns att allting börjar med att älska Gud och att Han först har älskat oss.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.