Änglarnas dag

Herren sade: Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. Rätta dig efter honom och lyssna till honom! Sätt dig inte upp mot honom; han kommer inte att förlåta sådant trots, ty det är jag som handlar i honom. Men om du lyssnar till honom och gör allt vad jag säger, skall jag vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare. Min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kanaaneerna, hiveerna och jevuseerna, och jag skall utplåna dem. (2 Mos. 23:20-23) 

Änglarnas dag firas den 29 september eller i början av oktober. Änglarnas dag firas ursprungligen till minnet av ärkeängeln Mikael, men firas numera även som alla änglars dag. 

Änglar är en del av Guds fina skapelse. I Bibeln berättas det att änglarna verkar i enlighet med Guds vilja. Änglarna har fungerat som Guds sändebud genom tiderna. Detta ser vi exempelvis då änglarna uppenbarade sig för herdarna och berättade om Guds kommande frälsningsverk. Gud kan även skicka ut sina änglar för att uppfylla hans bud. Änglarna kan exempelvis komma för att besvara människors böner (Daniel 10:12). 

Änglar är skapade av Gud men är inte lika som människor. Änglar är andar men kan även kan gestalta sig i mänsklig form (Heb 1:14). Då ängeln Gabriel uppenbarade sig för Maria och berättade om det skulle hända henne var han i mänsklig gestalt. 

Förutom att Gud själv tar hand om oss och fyller våra behov sänder han även sina änglarna för att tjäna och styrka den enskilda kristnas på hennes väg. Är det inte förunderligt att Gud, som ger oss varje andetag och har skänkt nåd och åter nåd även sänder änglar för att styrka och bevara oss? Att änglarna tjänar oss ses i följande Bibeltext: 

Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? (Heb 1:14) 

Det är även förunderligt att änglarna häpnar sig även över evangeliets under. I Bibeln står det att då en syndare kommer till frälsning jublar änglarna i himlen. (Luk. 15:10). Änglarnas förundran över evangeliets mysterie syns i följande Bibelställe: 

Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

Änglarna tillber, prisar och ärar även vår allsmäktiga Gud. Änglarna upphöjer inte sig själva utan, på samma sätt som vi prisar den allsmäktiga Guden själv: 

Jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst:

Lammet som blev slaktat är värdigt

att ta emot makten

och få rikedom och vishet och styrka

och ära och härlighet och lovsång. (Upp. 5:11-12) 

Även vi, tillsammans med Guds änglar, kan stämma upp i lovsång med orden ur Psaltarpsalmen 148:2: 

Prisa honom, alla hans änglar,

Prisa honom, hela hans här.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.