Andrea Helmes
7 Articles0 Comments

Hemma från Esbo. Tycker om att läsa, spela piano och motionera.

Den som älskar förlåter

Det trösterika är att vi inte behöver känna att vi i oss själva behöver kunna svälja vår stolthet och vårt eget kött. Utan: Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda …

Änglarnas dag

Herren sade: Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. Rätta dig efter honom och lyssna till honom! Sätt dig inte upp mot hono…

Mobbning ur ett kristet perspektiv

Imago Dei. Skapad till Guds avbild. Jag tycker att detta är ett lämpligt uttryck att lyfta fram i inledningen. Varje individ är värdefull för att hon är skapad av den allsmäktige och helige Guden s…

Att memorera Bibelställen

Vi är kallade till att bevara och gömma Guds ord i våra hjärtan. Psaltaren 1 säger att salig är den person som begrundar Guds ord dag och natt. Jesus själv säger att han ger det levande vattnet …

Jesus hjälper i nöden

Kanske du, kära läsare, har upplevt någonting svårt och omskakande i ditt liv. Då kan orden i Joh 11:35 vara dig till tröst; “Och Jesus grät.” I bibelberättelsen som beskrivs i Joh 11, uppväcker Je…

Vad är ödmjukhet?

För att förstå vad ödmjukhet är, bör vi gå till kärnan. Kärnan för ödmjukhet hittar vi i Jesus Kristus.
“Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade h…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.