TRO & LIV

Att memorera Bibelställen

Vi är kallade till att bevara och gömma Guds ord i våra hjärtan. Psaltaren 1 säger att salig är den person som begrundar Guds ord dag och natt. Jesus själv säger att han ger det levande vattnet – och är i själva verket det levande vattnet. Han lovar även att uppfriska vår själ och göra oss levande. (Joh 4: 7-15). Vi kan klänga oss fast vid löftet om att vi som är träd planterade vid vattenbäckar kommer att bära frukt i rätt tid och vars blad inte kommer att vissna. (Ps 1) Memorering av Guds ord en således en ädel strävan. 

Jag har hittat ett instagramkonto som kan fungera som ett fint verktyg i strävan att memorera Bibelställen. Kontot heter “melodically memorizing” och kan även hittas på Youtube och Facebook under samma namn. Abby Houston (kontots grundare) komponerar melodier till bibelverser och delar dem för att ära Gud och för att inspirera sig själv och andra till att tillsammans prisa Gud och memorera Hans ord. 

Jag tycker att Psaltaren 119 fångar på ett alldeles fängslande sätt en ödmjuk strävan att lära sig av, låta sig formas och glädjas över Herrens ord. Ett sådant hjärtelag behagar Gud. “Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig. Lovad vare du HERRE! Lär mig dina stadgar! Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord.” (Ps 119:9-16)

Hur förverkligar man då detta? Det kan lätt hänt kännas överväldigande att ta sig an något sådant. Kanske kan man börja med att memorera en psaltarpsalm eller ett trösterikt ord som man ofta tänker på. Det finns säkert även andra vägar att gå. Om man inte känner sig självsäker som sångfågel (som Abby Houston) finns det garanterat andra sätt att memorera, gömma och begrunda Guds ord i sitt hjärta. Kanske kunde man skriva ner minnesverser åt sig själv och samla dem i ett häfte eller på ett synligt ställe. Den som sporras av utmaningar kunde kanske ordna någon (mer eller mindre) lättsam tävling vänner emellan.

Dock är det alltid viktigt att komma ihåg att Gud är den som verkar både vilja och gärning så att Hans vilja ska ske (Fil 2:13). Dessutom lovar Gud, vår himmelske Far att han leder oss då vi ber om Hans visa vägledning. Och till dem som söker och ber om vishet kommer han att ge utan förbehåll. (Jak 1:5) 

Som avslut är Hebreerbrevet 4:12 passande i detta sammanhang. “Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” Vilken omätlig skatt vi har inom räckhåll!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.