TRO & LIV

Min favoritpsalm i Psaltaren – Psalm 51

Psalm 51 är en favorit av många skäl. Psalmen öppnar upp Guds nåd, stora kärlek, kraft och tålamod. Guds trofasthet och godhet står även i stark kontrast med vår otrohet och således förhärligas Gud ännu mer. Jag tycker att Davids innerliga bön om att Gud ska förlåta hans synder, forma honom och öppna hans mun till att lovprisa Gud är berörande. Denna bön kan också tillämpas idag. Jag har valt att lyfta upp några verser som jag tycker att är väldigt gripande och kraftiga. 

“Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.” (vers 3) Eftersom Gud är definitionen på god så har han all makt att försona alla våra synder och föda oss på nytt från ovan. (Joh. 3:1-8). Allt detta på grund av hans stora och rikliga nåd. (Ef. 2:4-7) 

“Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.” (vers 8) Gud lovar oss att han ger av sin vishet till den som söker. Jag tycker det är fint att Gud har gett oss ett så fint löfte, att vi kan få vishet av världsalltets Skapare och källan till vishet. Tänk att vi får en sådan gåva! (Jak. 1:5) 

“Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” (vers 12) Jag tycker att det är förtröstansfullt att jag ständigt kan komma inför Guds nådatron med mina bördor och synder. Ytterligare tycker jag att det är förtröstansfullt att Gud kan ge och skapa ett nytt och rent hjärta i oss syndiga människor och ge oss den Helige Ande. 

“Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.” (vers 14) Det här är en bön som jag ofta ber. Att jag alltid ska ha i minnet en innerlig glädje över frälsningen och allt vad det medför. Då frälsningen får beröra och vara centralt i minnet för oss så faller många saker platt i jämförelse. 

“Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov.” (vers 17) Allt är verkligen en gåva från Gud, varje andetag och hela livet självt. Jag tycker detta är en fin bön om att vi ska kunna förkunna evangeliets goda nyhet och Guds nåd för människor runt omkring oss.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.