Trons ABC

Nattvarden

Herrens heliga nattvard är en helig måltid som Jesus Kristus instiftade på skärtorsdagen och som Han har befallt oss kristna att hålla när vi samlas. Nattvarden är inte som andra måltidsgemenskaper som vi människor har, utan denna måltid är en måltid i verklig gemenskap med Jesus och andra kristna. Det gör denna måltid så speciell.

När man kommer till nattvarden och tar emot det välsignade brödet och vinet, så mottar man också Jesu kropp och blod. Det kan låta konstigt eftersom det ser ut som vanligt bröd och vin, men om vi läser Jesus egna ord så sade han faktiskt så här om det bröd som han hade i sina händer ”Tag och ät. Detta är min kropp” (Matt. 26:26), och om bägaren med vinet sade han ”Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse” (Matt. 26:27-28). Vi kan alltså konstatera att nattvardens element är bröd och vin, men det är också i kraft av Jesu egna ord, Hans kropp och blod. Nattvardens bröd och vin är inte endast symboler för Jesu kropp och blod, utan hans kropp och blod är där i brödet och vinet. Därför är nattvarden inte bara en måltid där vi kristna gemensamt äter och dricker, utan det är en måltid där Jesus själv är verkligen närvarande och tjänar oss.

Vad är det då för en tjänst som Jesus utför med oss i nattvarden? Han skänker oss syndernas förlåtelse. Han försäkrar oss och gör det klart för oss att våra synder är försonade i kraft av hans död på korset. Han blev straffad och korsfäst för vår skull, så att inte vi behöver vara rädda för att möta syndens straff på domens dag. Att vara en kristen innebär att ta skydd av Jesu kors mot synden. Men nu kan vi inte gå direkt till Golgata där Jesus korsfästes, och Jesus hänger ju inte heller kvar där på korset. Men en av platserna där Jesus vill möta oss och ge oss korsets välsignelse och skydd, är just i Herrens heliga nattvard. Måltiden är inte vår, den är Herrens. Han är den som kallar oss att komma och som möter oss där i nattvardens bröd och vin.

Det som vi bör minnas när vi kommer till nattvarden, är att vi kommer som värdiga gäster när vi tror de orden som sägs till oss ”Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet”. För om vi inte tror de orden som förkunnas för oss, så är inte heller ätandet och drickandet till någon nytta för oss.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.