TRO & LIV

Nattvardsgemenskap – När, hur och var?

Nattvarden är den måltid där kristna tar emot Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse. Nattvarden är alltså en stor gåva som Jesus själv har gett åt oss att använda. Kanske har du undrat vart du skall gå till nattvard? Med vem kan jag fira nattvard? Kan jag fira nattvard med andra en den egna rörelsen eller i andra kyrkor än den lutherska kyrkan? Spelar prästens tro någon roll? De här frågorna berör frågan om nattvardsgemenskap.

Vad är gemenskap?

Först ska vi fundera lite över gemenskap. Ordet gemenskap betyder helt enkelt något som en grupp människor har gemensamt. Så kan t.ex. människor som har likadana hobbies och intressen ha en viss gemenskap, de kan umgås och tala med varandra på ett sådant sätt som de inte kan med andra människor. En annan slags gemenskap är den som människor från samma land och språk kan känna, en finländare kan känna gemenskap med andra finländare när han/hon är utomlands. Bland familjemedlemmar och bland nära kompisarna uppstår det ofta en djup gemenskap.

Bland kristna finns också en särskild gemenskap. I 1 Joh. 1:3 kan vi läsa: ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med ossoch lite senare: ”Om vi säger att vi har gemenskap med honom [Gud] och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd” (6-7). Här märker vi att den kristna gemenskapen hänger samman med gemenskapen med Gud och syndernas förlåtelse.

Nattvarden uttrycker den djupaste gemenskapen med Kristus (1 Kor. 10:16). Denna gemenskapen mellan Kristus och den som tar emot nattvarden är det centrala. Men även mellan de som firar nattvard finns en gemenskap. Genom att fira nattvard tillsammans bekänner vi Herrens död tills han kommer tillbaka (1 Kor. 11:26), vi bekänner tillsammans att vi alla har syndat och är helt beroende av Guds nåd, men att Herren Jesus Kristus har försonat oss med Gud på korset och att han ger syndernas förlåtelse till alla som tar emot nattvarden i tro att Gud ger oss förlåtelse. 

Hur skall jag veta vart jag kan gå till nattvard?

Hur skall jag då veta vart jag kan gå till nattvard? Är det någon skillnad i vilken församling man firar nattvard? Svaret på dessa frågor är att du kan fira nattvard där nattvarden firas enligt Jesu ord. Ett nattvardsbord som överensstämmer med Bibeln och Jesu instiftelse är ett sådant där man firar nattvard och: a. det sker på Jesu uppmaning och enligt hans instiftelse, b. Nattvarden är till syndernas förlåtelse (”Kristi kropp för dig utgiven” och ”Kristi blod för dig utgjutet”), c. det välsignade brödet och vinet samtidigt är Kristi kropp och blod. Detta finns beskrivet i Matt. 26:26-28.

I Guds ord uppmanas vi kristna att ta avstånd från alla läror och lärare som förkastar och går emot Jesu ord (Matt. 7:15, Rom. 16:17). Därför kan den som vill hålla fast vid Jesu ord inte heller gå till ett nattvardsbord där man vet att prästen predikar och undervisar något annat om nattvarden och evangeliet än det som Jesus och apostlarna lär i Bibeln. Den som vill hålla fast vid Jesu ord kan inte heller gå till en nattvard där prästen handlar i strid med Guds ord (t.ex. kvinnlig präst). Orsaken till detta är helt enkelt att Gud har lovat att verka genom sitt ord, men när vi handlar utanför eller i strid med Guds ord finns det inget sådant löfte. Men när vi håller oss till den ordning som finns i Bibeln kan vi lita på och tro att Kristi kropp och blod är utgiven och utgjutet för dig och mig till syndernas förlåtelse! Det är vår största skatt och trygghet!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.