Berättelser ur livet

Kan jag lära mig att glädjas över gudstjänsten?

Till berättelser ur livet har olika personer fått några frågor som de funderat och svarat på. Personen får gärna berätta om sig själv och sitt liv, vilken roll kristen tro har i dennes liv, var han eller hon har sitt andliga hem, vad hon eller han brinner  för och vilken vers i Bibeln är speciellt viktig för personen själv. Berättelser ur livet kan också vara ett vittnesbörd, eller något annat som en person vill dela med sig av. Berättelser ur livet kommer att vara en återkommande serie på ungitro.fi. 

 

Jag heter Johanna och jag är snart 24 år gammal. År 2018 blir antagligen ett spännande år – jag hoppas bli klar med mina studier till barnmorska och så skall jag och min fästman gifta oss.

Fun facts
Har ni tänkt på att om man har levt i 23 år torde man ha levt ungefär 8400 dagar, 1200 söndagar. Om man utgår ifrån att man varje söndag sjungit minst 4 sånger i gudstjänsten eller på bönehuset skulle det här betyda cirka 4800 sånger totalt vilket är ganska spännande.

Vad har Kristen tro för roll i ditt liv?
Tron på Jesus är det allra viktigaste i mitt liv men det är inte varje dag som jag själv tycker det här i mitt hjärta. Ganska ofta kommer jag på mig själv med att fylla mitt liv med allt annat än sådant som Jesus vill.  Det är just för det här som jag behöver honom så mycket! Ofta använder han sig av andra människor i min omgivning som påminner mig om Guds ord vilket i sin tur brukar få mig att inse att jag håller på att vända ryggen åt Gud. Då får jag påminnas om mitt dop, ödmjukt vända om igen och be om förlåtelse. Har ni tänkt på vilken nådig Gud vi har, han förlåter om och om igen!

Var har du ditt andliga hem, om du har ett?
Inom väckelserörelsen SLEF.

Vad brinner du för?
Jag brinner för att öka uppskattningen av gudstjänsten bland unga. Det är så tråkigt att många underskattar gudstjänsten. Kanske tycker man att den är tråkig eller att man inte får ut något av den. Så kände också jag i många år, ända tills någon förklarade vad gudstjänsten egentligen handlar om. Gudstjänsten är en fantastiskt gåva av Gud där han själv betjänar oss. Tillsammans får vi möta honom i hans hus, lyssna till hans ord, be till honom, undervisas av honom, ta del av hans kropp och blod för att slutligen få del av hans välsignelse före vi går hem.

Vilken vers i Bibeln är speciellt viktig för dig?
Den senaste tiden har jag och min fästman haft en tyngre period där vi kämpat med många frågor och ovissheter. Efter julen bestämde vi oss för att aktivt försöka börja be mera tillsammans och nu strävar vi efter att alltid avsluta med en bön före vi skiljs åt och det här har lett till mycket positivt. I Psaltaren kan vi läsa: Åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du skall prisa mig. Ps 50:15 Versen påminner mig om att vi alltid skall vända oss till Herren i vår nöd, oavsett hurudan vår nöd är.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.