Andakt

Skärtorsdagen – Om Jesu sista påsk

Jesu sista påsk, under hans jordevandring, var på allt sätt en intensiv tid. Det allra mest centrala sker när han korsfästs på fredagen och uppstår från de döda på söndagen. Men dagen innan korsfästelsen är också en viktig dag och den ska vi se närmare på idag.

Påsken var en högtid för judarna redan innan Jesus korsfästes. Jesus firade också själv påsk flera gånger och det gjordes till minne av uttåget ur Egypten. När judarna var i Faraos hand och Farao vägrade släppa judarna så gav Gud tio plågor till egyptierna. I den sista plågan dödades den förstfödde i varje egyptiskt hem. Men eftersom judarna följde Guds uppmaning slaktade de lamm och strök blodet på sina dörrposter. När dödens ängel såg blodet skonades huset.

Till minne av denna händelse firade alltså judarna påsken, det osyrade brödets högtid. Och på skärtorsdagen sänder Jesus iväg två av sina närmaste lärjungar, Petrus och Johannes, för att göra i ordning inför den sista påskmåltiden. Där lägger sig Jesus till bords med alla sina tolv lärjungar. Även Judas Iskariot är med.

Då går Jesus runt och tvättar sina lärjungars fötter. Det är en sed som kan verka märklig idag, men det var ungefär lika naturligt för dem som att tvätta händerna är för oss idag. Tjänsten som Jesus gör här är ett uppdrag billigare slavar fick, men Jesus visar ett exempel på tjänande som han vill att vi ska ta efter. De som vill bli ledare ska bli tjänare och inte se ner på mindre ansedda uppgifter.

När vi då ser till måltiden så är ju det offrade lammet mycket centralt och lammet är en profetia för det sanna offerlammet, Jesus. Gud hade också uppmanat israeliterna att hålla brödet osyrat under högtiden och därför är också brödet centralt i påskmåltiden. Och det är i brödet och vinet som Jesus instiftar nattvarden. Brödet är Kristi kropp och vinet är Kristi blod. Detta uppmanar han oss att ta del av ofta till syndernas förlåtelse.

Under måltiden säger Jesus att det är sista gången han delar påskmåltid innan den får sin fullbordan i himlen. En fullbordan som hänvisar tillbaka till uttåget ur Egypten. Lammets blod hade skonat israeliterna när dödens ängel besökte Egypten. Och det fullkomliga offerlammet är Jesus själv som dagen efter denna måltid blir offrad på korset. Blodet som Jesus offrade på korset är blodet som inte bara frälser oss såsom israeliterna blev räddade från Egyptens land, utan Kristi blod renar från all synd så att vi får förlåtelse för våra synder och ett evigt liv.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.