Jesus vår helare

Det finns knappast någon i mänsklighetens historia som lyckats ta sig igenom hela livet utan att drabbas av någon sjukdom. Ända från födseln blir vi tvungna att ta oss igenom olika sorters krämpor och lidande. Kanske kämpar just du eller någon i din närhet för tillfället med en sviktande mental, fysisk eller emotionell hälsa. Det kan vara utmanande för vår tro när vi ställs inför sådana motgångar. Speciellt i en tid där det finns många andliga rörelser som utlovar ett smärtfritt liv med hälsa och välstånd för alla med den ”rätta tron”. Bibeln vittnar dock om en helt annan realitet. I och med syndafallet kom döden in i skapelsen och som en följd av synden förtärs våra jordiska kroppar av sjukdom, svaghet och förfall (Rom 5:12-17). Eftersom vi kristna inte blir helt fria från synden ännu här på jorden, så kommer vi heller inte undan de konsekvenser som synden har i våra liv.

När vi läser i Nya Testamentet om hur Jesus och hans lärjungar gick omkring och botade människor med olika sjukdomar, kan vi känna en viss längtan efter att få stå där i folkskarorna. Tänk om vi som den spetälske mannen kunde falla inför Jesu fötter och säga ”Herre, om du vill så kan du göra mig ren” (Matt 8:1-3). Eller föreställ dig att vi, som kvinnan som länge lidit av en sjukdom, kunde sträcka ut våra händer och röra vid Jesu mantel för att genast bli helade (Markus 5:24-34). Hur ska vi, som lever 2000 år efter att Jesus återvänt till himlen, kunna komma inför vår frälsare med våra sjukdomar?

Det kan låta otroligt, men du kan faktiskt komma i kontakt med Jesu helande beröring varje söndag! I nattvardens sakrament får du ta del av Jesu kropp och blod, till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Martin Luther skriver i stora katekesen att nattvarden är ett ”alltigenom hälsosamt, tröstligt läkemedel, som hjälper dig och giver dig liv till både kropp och själ”. Gå alltså frimodigt till Herrens bord regelbundet för att ta del av denna stora gåva! Vi finner även helande i Guds heliga ord. I Matteusevangeliet kan vi läsa om hur Jesus botar officerens sjuka tjänare genom sina ord. Därför ska också vi ta del av Guds ord genom bibelläsning och predikan, speciellt när vår hälsa sviktar. I likhet med den spetälske mannen får vi också lyfta fram våra krämpor i bönen.

Betyder det här alltså att vi blir fullständigt helade från alla våra jordiska sjukdomar varje gång vi tar del av nådemedlen? Nej, så är det inte. Det har varje kristen märkt i sitt liv. Jesus har inte lovat oss ett liv utan sjukdom, smärta och motgångar här på jorden. Lidandet är fortfarande ett mysterium, och det kan finnas olika förklaringar till varför vi inte får de svar vi skulle önska på våra böner. Trots det är vi kallade att komma till Honom med våra sjukdomar och besvär i nattvarden och genom ordet. Framför allt därför, att Jesus i nådemedlen botar oss från den absolut farligaste sjukdomen, nämligen synden. När vi genom nådemedlen tar emot syndernas förlåtelse, kan vi alltså vila tryggt i tron att vi en gång får komma till en plats där inga sjukdomar mera plågar oss. Det är den största tänkbara nåden.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.