TRO & LIV

Berättelse ur min kristna gemenskap

I bakgrunden ljuder svagt en symfoniorkester från högtalarna. Förutom orkestern består de svaga ljuden till största delen av stolar som ibland knackar eller bestick som vidrör keramik tallrikarna. Vi äter under tystnad. Vi är befriade från att samtala med varandra. Fria så att inte vårt tal stör vår broder eller vår egen tystnad. En tystnad där vi hoppas kunna lugna själen för att bättre uppfatta Guds viskningar. Vi är en handfull män som befinner oss på retreatgården Snoan. Retreat är när man drar sig tillbaka en kortare eller längre tid för tystnad. En tystnad fylld med bön, Guds ord och nattvarden. 

Dagarna börjar med morgonmässa innan frukost. Dagen kommer sedan att fyllas med tideböner det vill säga när man ber psaltarpsalmer växelvist. Lectio Divina som är långsam bibelläsning där man reflekterar djupt över ett bibelställe. Vi gör vår Lectio Divina enligt den Ignatianska traditionen, vilket betyder att en andlig vägledare för retreaten har valt ut något ställe ur evangeliet. Med alla våra sinnen skall vi gång på gång leva igenom, tränga in i berättelsen, föreställa oss vara med i händelsen som beskrivs. Efteråt samtalar man enskilt med en andlig vägledare om vad man sett och vad meditationen väckt, rört och kastat ljus över i ens hjärta. En gång under dagen samlas vi i brasrummet för att lyssna till gemensam andlig vägledning. Vilket betyder att en mogen andlig kristen delar med sig av undervisning som tangerar något område i det kristna livet och tron. 

Den sista dagen får den som vill ge avge det årliga löftet. Löftet består att med Guds hjälp be varje dag, gå till mässa varje vecka, varje månad ha ett samtal med en andlig vägledare, bikta sig en gång var sjätte månad och en gång per år åka på retreat. Löftet ges inte för att de män som samlats tror sig vara präktigare än andra. Nej tvärtom. Just insikten om att jag behöver hjälp är drivkraften till att avge löftet. Medvetenhet om att man behöver yttre ramar som stöder ens kristna liv. Under några år har jag fått nåden och välsignelsen att upptäcka och få delta i denna gemenskap där män kommer samman för att stödja varandra. Vi delar alla ett varmt intresse för den odelade kyrkans teologi och den andligheten som vuxit fram ur klosterväsendet. Intressen som i vardagen kan få oss att verka lite speciella, men här får vi dela vår längtan att formas till Kristi avbild med hjälpmedel som många kristna genom tiderna stött sig på. Vandringsstavar snickrade av kristna generationer långt före oss och som kommer användas långt efter oss om Herrens återkomst dröjer. 

Kanske kommer du själv göra en retreat någon gång? Kanske kommer det bli en oas där tankarna får ro? Kanske kommer du hämta styrka från att be psaltaren? Herren vet hur han skall föda sina får. Han vet hur han skall handla med oss. När det gäller andliga övningar och olika yttre former för det personliga andaktslivet har de andliga mästarna alltid betonat evangelisk frihet. Det betyder att det som är det rätta måttet, en nyttig sak för en inte nödvändigt passar dennes nästa i samma mått och form. Hoppas min berättelse varit till välsignelse och kunnat väcka nyfikenhet och bekräftelse.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.