Samhälle

Presidenten – Guds tjänare?

Presidentvalet närmar sig och åtta presidentkandidater finns att välja mellan. Den som blir vald kommer att inneha det högsta offentliga ämbetet i Finland. I och med det vill jag skriva lite kort om hur vi som kristna skall förhålla oss till överheten. I Romarbrevet 13:1-4 skriver Paulus så här om överheten:

Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den.Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.

Vidare står det i Daniel 2:21 så här:

“Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd.”

Bibeln säger alltså att vi skall lyda överheten och att den fungerar som en Guds tjänare som straffar den som gör det onda. Dessutom så säger Daniel att Gud avsätter och tillsätter kungar. Så oavsett vem som blir vald till president när alla röster är räknade så är denne tillsatt av Gud.

Det betyder ändå att den president, regering eller riksdag som Gud tillsätter är underordnad Gud själv. Om överheten gör sådana beslut som kränker den kristnes möjligheter att leva ut sitt kristna liv eller beslut som gör att vi måste handla emot Guds ord måste vi lyda Gud mera än människor. Ett bra exempel är när Petrus och de andra apostlarna hade frigivits ur fängelset och blivit uppmanade att predika evangeliet av en Guds ängel i Apostlagärningarna:

När de nu blivit hämtade ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem och sade: Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss! Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. (Apg. 5:28-29)

Bibeln säger alltså att vi skall lyda överheten i den mån den inte stiftar lagar och gör förordningar som tvingar oss att begå synd eller hindrar oss att predika evangeliet.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.