Reflektioner

Låt Gud leda dig!

Vi människor har en tendens att vilja ha kontroll över våra liv och när vi inte har det börjar vi kämpa i egen kraft. Har tyvärr mycket erfarenhet av detta, jag kämpade många år i egen kraft, jag trodde att jag kunde styra och ha kontroll över mitt liv men det hela slutade med att jag nästan förtvinade bort av oro, rädsla, kamp och stundom panikkänslor.

Herren uppmanar oss att ”Förtrösta på Herren av HELA ditt hjärta och förlita dig INTE på DITT förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så skall HAN göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben” (Ords 3:5-8). Gud själv säger till oss att förlita oss på honom av hela vårt hjärta, inte en del, inte halva utan av hela vårt hjärta. Han lovar att det skall ge hälsa åt vår kropp och ny styrka.

Hur gör man då, när man känner att om jag släpper taget om den och den saken, så har jag ju ingen kontroll?  Svaret är att du vilar och håller fast vid vad Guds ord säger och agerar som Guds ord säger att vi skall göra, t.ex. ”GÖR er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7).

Vi är inte skapade till att ha kontroll över våra liv. Vårt liv är i Guds händer och Han har lovat att leda oss där vi går bedjande fram (Jer 31:9).

När man vill bli fri från ett kontrollbehov behöver man liksom Petrus gå ut på vattnet och lita på att när Jesus säger KOM så håller det. Personligen var det för mig, att först när jag släppte kontrollen, släppte greppet omkring den jobbiga saken och började lita helt och fullt på Guds ord istället för mina egna 100 sätt att lösa problemet, det var först då som förändringen kom.

Jag fick och får leva i en frid som övergår allt förstånd men jag behöver lita mera på Guds ord än på mina egna tankar. Och kom ihåg att Herrens tankar är mycket högre än våra tankar och Hans vägar mycket högre än våra vägar (Jes 55:8-9).

Var välsignade!

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.