Bibelns böcker

Omvändelse och Herrens löften – Inledning till Sakarjas bok

Innehåll

Sakarjas bok är skriven i apokalyptisk stil, precis som Daniels bok och Uppenbarelseboken. Det betyder att den innehåller olika symboliska bilder med ett speciellt budskap som kan vara svårt att förstå, men lyckligtvis är de flesta sådana bilder direkt förklarade i Sakarjas bok. De första sex kapitlen beskriver olika syner som Sakarja får av Gud under en natt. Synerna handlar både om judarnas situation när de håller på att bygga upp templet och den kommande framtiden. Här finns många vackra löften om hur Gud ska beskydda sitt folk, ta bort all synd och slå ner Israels fiender. Kapitel 7-8 innehåller förmaningar till folket med varningar och råd. Kapitel 9 framåt är skrivet på ett helt annorlunda sätt, och därför har dessa kapitel antagligen skrivits längre fram i profetens liv då templet redan stod färdigt. Då riktar profeten istället blicken framåt till den kommande Messias. Folket har ett färdigt tempel, men nu får de också en andlig längtan till det som Gud kommer att göra i framtiden, nämligen sända Jesus Kristus som frälsare för Israels folk och för hela världen. I dessa kapitel hittar vi därmed flera kända profetior om Jesus.

Huvudpoänger

Sakarjas bok handlar historiskt sett om tempelbygget i Jerusalem, men det mesta består av profetiska visioner både om Sakarjas samtid, om tiden då Jesus vandrade som människa på jorden och framtiden då Jesus ska komma tillbaka i härlighet för att döma världen och upprätta sitt folk. Huvudteman i Sakarjas visioner är folkets och vår omvändelse till Herren, Herrens löften till sitt folk och hur dessa löften ska gå i uppfyllelse. Gud har valt ut och räddar sitt folk och upprättar sitt tempel, och en dag ska han komma i härlighet för att skipa rättvisa på jorden. Nya Testamentet säger oss att detta ska ske då Jesus kommer tillbaka i härlighet för att döma världen och Gud skapar en ny himmel och en ny jord.

Hur kommer Kristus fram?

Många av Sakarjas profetior blickar framåt mot den kommande Messias, som vi som kristna vet att är Jesus Kristus. Då man läser evangelierna och jämför dem med visionerna i Sakarjas bok känner man många gånger igen sig. Sakarjas syner beskriver det som Jesus gör i evangelierna. Sju viktiga exempel på Messiasprofetior (vissa finns på två ställen i texten) är Sak 3:8, 6:12, 11:4-11, 9:9-10, 11:12-13, 12:10, 13:7, 14:4-5 och 14:6-11. Sakarjas bok öppnar sig verkligen om man läser den med Nya Testamentet i andra handen så att man kan jämföra med Jesu liv!

 

Frågor för bibelstudium:

Gå igenom de nämnda bibelställena i Sakarja. Kan du hitta något liknande i evangelierna i Nya Testamentet? Till exempel någon som blir förrådd för 30 silversiklar eller någon som kommer ridande på en åsna?

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.