TRO & LIV

Polyamori – Frihet eller förvirring?

”Kärlek kräver inte exklusivitet” var en rubrik i Aftonbladet för några år sedan. I artikeln berättades om Karin som har fyra nära kärleksrelationer – med två par. Utöver sina fyra definierade relationer träffar hon ibland andra som inte är uttalade partners. Karin utövar det som kallas för polyamori. Ordet kommer från grekiskans poly, många och latinets amor, kärlek.  Så här beskriver de polyamorösa själva sina förhållanden: ”Fritt, skuldfritt sex med andra människor är något vi kan njuta av i polyamoriska förhållanden. Från första stund måste vi vara ärliga om vad vi vill ha och hur vi vill ha det; på så sätt kommer det inte finnas några missförstånd och ingen kommer kunna förebrå oss för något i efterhand.”

Fritt, skuldfritt och ärligt sex, utan missförstånd och förebråelser – det kämpade man för redan på 1960-talet under den sexuella revolutionen. Vuxna människor, speciellt kvinnorna, skulle befrias från ”äktenskapets bundenhet till en partner” och få leva ut sina sexuella känslor med vem de ville. Det som för många lät så fint i teorin, visade sig ha oväntade följder. Den frihet man sökte efter ledde till beroenden, bundenhet och problem. Skilsmässorna ökade dramatiskt. Aborter och könssjukdomar blev allt vanligare, likaså otrohet, sexköp och sexuellt våld. De som lidit och lider mest av den sexuella ”friheten” är kvinnorna och barnen. Det som hände beskriver Stefan Gustavsson så här i sin bok ”Nakna utan att blygas”:  ”Kärlekspartners har förvandlats från personer att älska, hedra och bygga gemenskap med till varor att konsumera.

Vi lever i en tid när vi tydligt ser följderna av att Guds modell för kärlek och äktenskap inte längre gäller. Första ”Har Gud verkligen sagt…?”- steget var att förminska äktenskapets betydelse. Andra steget var (eller är, för vi är mitt inne i den processen) att ifrågasätta att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Det helt logiska tredje steget är att byta ut en man och en kvinna mot ett valfritt antal människor.

Vad säger då Gud själv om det här?

Guds goda plan kommer fram redan i Bibelns två första kapitel. Gud skapade en man och en kvinna som skulle hålla sig till varandra och bli ett kött. Under Gamla Testamentets tid var det många män som hade flera fruar (sk polygami), men Bibeln pekar tydligt på att det inte var enligt Guds vilja och oftast ledde till svåra konflikter och slitningar. I NT påminner Jesus människorna om den ursprungliga, goda planen – och lyfter fram att äktenskapet inte hade blivit som det var tänkt, för människans hårda hjärtans skull. Jesu undervisning om äktenskapet är tydlig:  “Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” (Matt 19:4-6)

Guds goda plan är klar: En man och en kvinna. Trohet, kärlek, närhet och sex som man inte delar med någon annan. Det är en kärlek som inte vill skada, inte såra. Därför är den också alltid exklusiv – på ett ljuvligt sätt.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.