TRO & LIV

Riksdagsval i Finland

Denna söndag (2.4) är det riksdagsval i Finland. Då kommer vi att välja alla 200 ledamöter som sitter i riksdagen de kommande fyra åren. Riksdagen är Finlands högsta beslutande organ där man lagstiftar om nya lagar som i sin tur regeringen verkställer.

Jesus var aldrig en politisk figur i sitt jordiska liv trots att många önskade att han skulle ha varit det. Han sade flera gånger att hans rike inte var av denna värld och han sökte aldrig värdslig makt. I stället visade han att den som är den störste i Guds rike är de andras tjänare.

En kristen människa är kallad att leva i världen men inte av världen. Det betyder att allt som har med politik att göra på inget sätt är någonting dåligt (trots att det kan finnas politik och politiska beslut som är dåliga ur en kristen synvinkel).

Men politik är inte heller någonting som en kristen människa ska lägga sin yttersta tillit till. Precis som mycket annat kan olika värdsliga frågor leda oss bort från det allra viktigaste. Det att vi lever i en gemenskap med vår frälsare Jesus Kristus och har del i hans rättfärdighet.

På samma gång uppmanar oss Guds ord, genom aposteln Paulus att varje överhet (i detta fall riksdagen) är insatt av Gud och är en Guds tjänare. Det betyder att vår överhet är en Guds gåva till oss i Finland och någonting vi bör ta vara på och vårda. I Gudstjänsten är det också vanligt att man ber för sitt lands överhet.

Som kristen är det därför naturligt att dels använda sin rösträtt för att påverka resultatet i ett val, dels engagera sig för att påverka de frågor som diskuteras för tillfället.

Ur en kristen synvinkel är det viktigt att rösta på en kandidat eller ett parti som jobbar för att kristna ska ha rätt att utöva sin tro i samhället och också för att kristna värderingar ska vara den grund som vi bygger vårt samhälle på.

Använd alltså din rösträtt för att påverka resultatet och be att Guds ska bevara vår överhet och vårt land!

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.