FRÅGOR & SVAR

Vad säger Bibeln om dinosaurier och istiden?

Nämns dinosaurier i Bibeln? Det finns ett intressant ställe i Job, som är en av Bibelns äldsta böcker. I Job 40:10–12 beskrivs ett mycket speciellt djur:

Se Behemot, som jag har skapat liksom dig. Han lever av gräs som en oxe. Se kraften i hans höfter och styrkan i hans bukmuskler. Hans svans är styv som en ceder, hans lårsenor är sammanvävda. 

Tidigare menade man att det här beskrev flodhästen. Men har man sett en flodhäst så är nog inte beskrivningen speciellt träffande, speciellt inte gällande svansen. Det som gör beskrivningen extra intressant är att dinosaurierna hade sammanvävda senor. Dessa fungerade som en vajer som är sammanflätad, de blev mycket starkare, vilket behövdes för att kunna bära upp en väldig svans bl.a. Beskrivningen passar alltså mycket väl in på just vissa dinosaurier, inte på andra djur.

Men hur skulle man kunna se det som en möjlighet att en dinosaurie beskrivs här. Läser man på Wikipedia dog de ut för ca 65 miljoner år sen. Ingen människa kan i så fall ha sett någon dinosaurie. Kan man ha så fullständigt fel angående när dinosaurierna dog ut? Det finns ett exempel som visar att man faktiskt kan ha 70 miljoner år fel. Det finns en fisk, en art av kvastfeningen, som man ”visste” att dog ut för ca 70 miljoner år sen, ungefär samma tid som dinosaurierna. ”Alla” visste det ända fram till att man i mitten av 1900-talet fiskade upp en livslevande kvastfening. Skulle man haft 69 miljoner år fel och den skulle ha dött ut för 1 miljon år sen istället för 70 miljoner år sen hade det inte varit värt att notera. Men det faktum att man kunde ha så fel att något man menade hade varit utdött i 70 miljoner år är livslevande än i dag borde göra att man blir medveten om att den evolutionära tidsskalan kan vara fullständigt felaktig.

Det finns också andra intressanta fynd som kan tyda på att människor sett levande dinosaurier. Bl.a. fynd från Inka-gravar i Mexiko som bl.a. är dekorerade med varelser som ser ut som Triceratops. Det finns även grottmålningar som avbildar något som inte liknar något annat än en dinosaurie. Det finns även fossiliserade människospår i samma lager som dinosauriespår. 

Ser man på vanliga program om dinosaurier är tanken på en samexistens med människor och dinosaurier absurd. Beaktar man det jag ovan presenterar är tanken inte nödvändigtvis lika främmande. Man bör också inse att dinosaurierna växte hela livet och att de flesta dinosaurier var små, 1 meter eller mindre. Så kanske är det en dinosaurie som beskrivs i Job, kanske inte.

Vad gäller istiden så känner åtminstone jag inte till någon vers som kunde handla om den. Även om isen täckte Finland med ett 3 km tjockt lager så sträckte sig inte isen längre ner än till norra Tyskland, alltså långt ifrån den ”bibliska världen”. Därför är det naturligt om istiden inte nämns.

Om berättelsen om Noas flod beskriver en verklig händelse hör den säkert ihop med jordbävningar, vulkanutbrott osv. Detta skulle i så fall förändra klimatet radikalt för en längre tid. I så fall kan det vara dess efterverkningar som betydde slutet för de kallblodiga dinosaurierna. En sådan katastrof kan också ge den värme, fuktighet och snabb avkylning som krävs för att orsaka den enorma mängd nederbörd som kunde resultera i ett – 3 km tjockt islager. Enbart kyla resulterar inte i sådana islager. Som bekant är iskallt väder torrt.

Intresserar ämnet kanske serien om skapelse och evolution kan intressera som du hittar på min kanal på YouTube. Mer material om flodberättelsen hittas på min hemsida.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.