FRÅGOR & SVAR

Vad säger vetenskapen om floden och Noas ark?

Fråga: Vad säger vetenskapen om floden och Noas ark?

Läser man populärvetenskaplig forskning är nog svaret enkelt. Floden och arken är en myt. Berättelsen har lånats till Bibeln från andra berättelser. Läser man teologisk litteratur är en vanlig uppfattning att Bibelns berättelse är en sammanblandning av två motsägelsefulla källor.

Dessa teorier kan låta övertygande, men när jag analyserat texten stötte jag på problem. För det första visar sig berättelsen vara förbluffande skickligt komponerad. Författaren använder repetition med variation med en förstummande skicklighet. De motsägelser som borde finnas, enligt vanliga vetenskapliga teorier, finns inte. Inte heller stöder texterna att Bibelns berättelse skulle vara ett lån från någon annan känd berättelse.

När jag jämfört Bibelns berättelse med andra flodberättelser är det en sak som slår i ögonen. Det är den realism som präglar den bibliska berättelsen. Realism är något som helt saknas i andra kända berättelser. Jag ger ett par korta exempel: Noas ark har sådana mått som gör den till en farkost med bästa möjliga flytegenskaper. Proportionerna är sådana som moderna oljetankers har. I Gilgamesheposets version är farkosten en kub som är 60 meter på alla sidor. En sådan farkost skulle snurra som en tärning i hård sjögång.

Tidsperspektivet är intressant. I andra berättelser är floden mycket kort, endast sju dagar. I Bibeln är det ett helt år från det att floden inleds till att Noa kliver ut. Mer anmärkningsvärt är all väntan som präglar berättelsen. Från det att arken strandar går det sju månader (!) före arken töms. Noa väntar mer än tre månader från att duvan återvänt med ett löv i näbben! En logisk förklaring för all denna väntan är att berättelsen bevarat datumangivelser som har sin grund i en verklig händelse. Växtlighet behöver tid att återhämta sig.

Finns det spår av en flod som beskrivs i Bibeln? Ibland tycker jag att man inte ser skogen för alla träd. Jag tar oljan som ett exempel. Olja har varit djur och växter som snabbt måste ha begravts och hamnat under högt tryck. Djur eller växter som dör blir inte olja idag. De bryts snabbt ner till näring och är spårlöst försvunna. Vad kan då förklara att vi kan fortsätta att pumpa upp 14 miljarder liter olja om dagen? Det som någon gång måste ha skett är en fullkomligt fruktansvärd katastrof av en omfattning som är makalös.

Det är också värt att notera att floden betraktades som en historisk händelse i den antika främre orienten. Floden avbröt civilisationen varefter den måste börja på nytt. Så hävdar bl.a. den sumeriska kungalistan. Den assyriska kungen Assurbanipal hävdar att han ”läste steninskriptioner från tiden före floden”. Berossus, som levde på 300-talet f.Kr, hävdar att det på hans tid ännu förekom att man gjorde amuletter av jordbeck som man kunde skrapa loss från rester av skeppet vid Ararat.

Min forskning, med referenser, finns tillgänglig under https://torejungerstam.com/urhistorien/noas-flod/.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.