Sett

Vad ska vi egentligen tänka om Hungerspelen-filmerna?

Story

De fyra Hungerspelen filmerna är amerikanskactionäventyrsfilmer från 2012 och är baserade på Suzanne Collins trilogi Hungerspelen. Filmerna utspelar sig i en dystopi (motsats till utopi) i nationen Panem, som består av tolv fattiga distrikt och ett välbärgat Capitol som har politiskt styre i nationen. Huvudpersonen är Katniss Everdeen som växt upp i ett av de fattiga distrikten. I den första filmen blir Katniss sitt distrikts representant i de s.k. hungerspelen tillsammans med sin vän Peeta. Hungerspelen är ett spel som årligen ordnas av Capitol där en pojke och en flicka från samtliga distrikt lottas ut att tävla i en TV-sänd strid till döden. I den första filmen får tittaren se hur Katniss och Peeta vinner hungerspelen.

Den andra filmen handlar om hur Katniss och Peeta återigen blir tvungna att delta i hungerspelen. Capitol ordnar de i ordningen 75:e spelen där tidigare vinnare i spelen deltar. De två sista filmerna handlar om hur de fattiga distrikten revolterar mot Capitol. I revolten får Katniss en stor uppgift i att fungera som en härmtrast (mockingjay), dvs. att vara en frontfigur för revolten.

Två axplock

Filmerna innehåller många teman, personer och händelseförlopp man kunde ta upp och granska. Ett tema som ganska tydligt kommer fram är självuppoffring. I den första filmen blir Katniss syster Primrose lottad till att delta i hungerspelen men Katniss tar osjälviskt hennes plats. I revolten mot Capitol tar Katniss på sig rollen som frontfigur för revolten. Självuppoffring är naturligtvis något som är centralt i den kristna tron: Jesus kom ”för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”. (Matt 20:28)

En annan sak värt att nämna är att filmen utspelar sig i ett framtida samhälle. Hungerspelen utspelar sig i ett ”modernt Kolosseum”, där ”gladiatorerna” strider till döden för andra människors underhållning. Det finns några väsentliga likheter med de antika spelen i Rom. Spelen i Hungerspelens framtida samhälle påminner oss om att människocivilisationen har haft svårt att lära sig av sina misstag.

Svälj inte allt!

Även om Hungerspelen-serien har spännande intriger och lyfter upp fina teman är det är viktigt att vi inte tar slutprodukten, i det här fallet de utkomna filmerna, för givet. Vi behöver inse att författare och filmregissörer gör val när de utformar sina berättelser. Jag kan ta en fråga som exempel: varför är Katniss med i spelen överhuvudtaget? Hungerspelen är ett blodtörstigt spel och den riktiga fienden. ”Hon måste få försvara sig” tänker någon. Ja visserligen, men i vilken grad? Överlevnad är väl inte det högsta goda? Författare, regissörer och producenter m.m. är inte hjälplösa och blir inte tvungna att göra vissa val i händelseförloppet.

Svälj inte allt får vara ett litet tips till oss som tittar på filmer. Att inse att medvetna val gjorts i ett händelseförlopp kommer att ge oss bättre möjligheter att vara klarsynta när vi bemöts av olika ideologier i filmer och annan populärkultur.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.