Heidi Orori
Heidi Orori
1 Articles0 Comments

Heidi Orori är missionär i Etiopien tillsammans med sin man Evans och deras barn Nellie och Esther. Heidi är engagerad i arbete med barn, ungdomar och kvinnor.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.