Selina Åkerlund
1 Articles0 Comments

Bor i Esse, jobbar för tillfället inom barnskyddet. Träning, stickning och sociala tillställningar i alla dess former är några av mina favoritgrejer.

Min vandring med Herren

Som för så många andra började utvecklandet av min personliga tro hemma i vardagen. Mina föräldrar bad aftonbön med oss barn, läste bibelberättelser och kom med oss till söndagsskolan. Strax innan …

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.