FRÅGOR & SVAR

Får man onanera som kristen?

Fråga: Får man onanera som kristen? Alltid när jag är klar med det så får jag ångest. 

Redaktionen har fått två frågor som berör onani. Den första frågan kan besvaras kort. Bibeln ger inga klara direktiv om onani och därmed inte heller om onani är synd eller inte. Att onani inte var obekant för Bibelns människor kan vi ändå vara säkra på. Utan att gå in på detaljer rekommenderar Paulus att man gifter sig eftersom det kan vara svårt att behärska sig på det sexuella området när man är ” upptänd av begär” (1 Kor. 7:9).

Ordet onani kommer visserligen från berättelsen om Onan (1 Mos. 38:6-10) som i sin egoism inte lydde befallningen att enligt tidens sed skaffa barn tillsammans med sin brors hustru för att brodern inte skulle dö barnlös. Istället avbröt han samlaget för att själv bli arvinge och blev straffad av Gud. Men någon annan parallell mellan Onan och onani finns inte än den rent stavningsmässiga.

Utgångspunkten för Bibelns syn på sex är att det är en Guds gåva och som sådan något av det allra finaste. Sexualiteten är till för att fördjupa gemenskapen mellan man och kvinna inom äktenskapet och föra livet vidare. Men nu vet vi att den sexuella lusten inte tänds först på bröllopsnatten. Vi vet också att allt det goda som Gud har skapat kan användas fel och på ett skadligt sätt.

Ända från födelsen är vi sexuella varelser och intresserade av vår kropp. Man kan ibland se hur redan små barn fingrar på sin kropp i avsikt att lära känna den. I det finns ingenting fel som man behöver ge dem skuldkänslor för. I puberteten aktiveras sedan starkt de sexuella drifterna och de kan vara svåra att hantera på ett rätt sätt.

Är då onani synd? Det finns det olika åsikter om, allt från den ena ytterligheten till den andra. Kanske inte själva handlingen i sig är synd, men kan bli det när den får makt över oss.

Vi vet att onani rent subjektivt upplevs av många som synd. Man känner inom sig att det strider mot Guds grundmodell för sexuallivet speciellt när den är förenad med orena fantasibilder. Det är inte heller ovanligt att den som onanerar använder pornografiskt material för att stimulera sig och därmed uppstår snabbt ett beroende som kan liknas vid ett drogberoende. Och pornografin kan med fog kallas en visuell drog.

Onani kan hos en del skapa ett tvångsmässigt beroende. Då kan en själavårdare vara till stor hjälp för den som kämpar med detta problem i sitt liv. Problemet kanske upptar en stor del av ens tankevärld och i ensamheten flyr man in i ett tvångsmässigt beteende. Man gör det om och om igen, fastän man känner att det är fel och kan inte sluta. Kanske man här kunde tillämpa Paulus ord: ”Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.” (1 Kor 6:12). Och allt som inte sker av tro är synd, säger Bibeln.

Om du inte kan låta bli att onanera är det synd, eftersom det då har fått kontroll över dig. I så fall skall du be Gud om hjälp att bli fri från ditt beroende. För många, liksom för frågeställaren, följer ofta ångest på onanerandet, men ångesten kan ses som en hälsosam signal som visar att man behöver hjälp till förändring.

”Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att snärja er, utan för att ni skall leva anständigt och stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit och dit” (1 Kor. 7:35).

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.