KULTUR

Från helvetets brevskola – CS Lewis

CS Lewis har skrivit den kända boken ”Från helvetets brevskola” som kom ut första gången 1945. Bokens undertitel är:  ” Studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse.”

Boken handlar om två fiktiva demoner som brevväxlar med varandra. Den ena är en erfaren djävul och heter Onkel Tumskruv och den andra är hans lärling och heter Malört. Varje kapitel i boken består av Onkel Tumskruvs förmanande brev till Malört angående deras gemensamma ”patient” (En ung man) som de ska försöka föra till förtappelse.

Lewis lär har fått idén till boken när han under 1940 hörde ett radiotal av Hitler och förundrade sig över hur svårt det var att lämna opåverkad av talet fastän man visste att det Hitler sade var falskt. Det gav honom idén att skriva om den psykologiska sidan hos en människas frestelser ur frestarens synvinkel.

Boken är skriven på ett ganska roande sätt på samma gång som den behandlar allvarliga teman. Det ständigt återkommande temat är Onkel Tumskruvs förmaningar till Malört om hur han ska gå till väga för att föra sin patient till förtappelsen. Råden handlar ofta om hur man med enkla knep kan sakta men säkert föra bort den unge mannen från ”Fienden” som Gud kallas i boken.  Detta sker ofta genom små vardagliga knep som vi alla känner igen oss i men som här blir betraktade ur en annan synvinkel.

Råden handlar bland annat om att se till att patienten ska se sitt kristna liv som endast någonting andligt i stället för att låta det vara en konkret del av hela hans liv. De försöker också se till att fylla hans liv med alla sorts distraktioner som ska hålla honom bort från kristendomen.

Man försöker också få honom på fel vägar genom de vänner han umgås med. Här ges rådet att patienten bör umgås med vänner som inte är kristna och som är skeptiska till allt som har med kristen tro att göra. På samma gång strävar demonerna till att få patienten tro att han är en bättre människa än dessa vänner eftersom han är en kristen. På detta sätt får man så att säga lagt in attacker från två olika fronter.

Vidare funderar demonerna över vilka sorts förhållande och äktenskap som skulle vara de bästa för att sakta men säkert föra patienten till förtappelsen. De resonerar hur de ska få patienten att endast välja en kvinna på grund av en förälskelse utan att ta i beaktande de många andra sakerna som är viktiga när man ska ingå ett äktenskap.

Denna bok är fylld av många meningar som får en att stanna upp och fundera. På samma gång är den rolig och på sina ställen dråplig. Perspektivet där det är två demoner som skriver om ämnet får en att se på saker ur ett nytt perspektiv. Vi kan lära oss från boken att djävulen har många olika angreppssätt för att få oss att komma längre bort från Gud och hans metoder kommer oftast där man minst anat det.

I boken hittar vi meningen som Onkel Tumskruv skriver åt Malört i ett av hans ”goda” råd:

Det betyder ingenting hur små synderna är, bara de tillsammans resulterar i att han lockas bort från Ljuset och ut i Intigheten. … Den väg som säkrast leder ner till Helvetet är den som gör det sakta – den som sluttar svagt och är mjuk att trampa på, där det inte finns några skarpa krökar, eller milstolpar, eller vägmärken.”

På samma gång som vi påminns om djävulens många knep så framhåller boken också hur Gud bevara den som håller sig nära honom. Det får också vara vår bön i vårt liv där vi går fram. Det vill säga att vi aldrig ska vandra så långt bort från Herren att frestelserna här i världen ska bli oss övermäktiga.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.