KULTUR

Att taktiskt diskutera om sina kristna övertygelser

Om du hade botemedlet mot cancer, skulle du inte då vilja ge det åt alla som behöver det? Kanske skulle viljan att dela med sig vara ännu större om du själv blivit botad.

Evangeliet kan jämföras med ett cancerbotemedel. Ibland glömmer vi kristna hur värdefullt evangeliet faktiskt är. Men när vi inser värdet är det naturligt att dela med sig av det fantastiska vi fått.

Men det kan kännas främmande och krävande att diskutera sina kristna övertygelser med icke-kristna. Enligt Gregory Koukl, författaren av boken ”Vinnande taktik” (eng. Tactics), behöver det inte vara särskilt svårt eller krävande – det gäller bara att kommunicera taktiskt.

”Vinnande taktik” är en samling av de tekniker radioprataren Koukl lärt sig under åren. Taktikerna grundar sig till stor del på 2 Tim 2:24-25. I verserna ber Paulus kristna vara ödmjuka, vänliga och skickliga när de talar om sin övertygelse med icke-kristna, för då kanske Gud låter dem omvända sig.

Sikta inte för högt

När många föreställer sig evangelisation kan det verka som en ambitiös strävan. Man förväntar sig att det gäller att omvända personen på en gång. Koukl har själv låga förväntningar när han diskuterar med folk. Hans mål är inte att de ska bli omvända i slutet av konversationen, utan att ”sätta en sten i skon”.

Att sätta en sten i skon betyder att man ger någon något att fundera på. En sten som får folk att börja tänka och intressera sig mer för Jesus. De som sätter stenar i skor kallar Koukl för ”trädgårdsarbetare”.  Tanken om trädgårdsarbetare kommer från att Jesus talade om att vissa skördar vad andra sått.

Det finns alltså de som skördar och de som sår. Koukl menar att de flesta kristna (inklusive han själv) är trädgårdsarbetare som sår. När skörden är mogen skördar oftast någon annan.

Den kraftigaste taktiken

Boken lär kristna att vara effektiva trädgårdsarbetare. Det finns många användbara taktiker men den viktigaste kallas för ”Columbo”. Taktiken är namngiven efter detektiven Columbo i deckarserien med samma namn. Columbo löste brott genom att ställa många frågor.

Columbo-taktiken bygger i grund och botten på frågan ”vad menar du med det?” och dess varianter.

Genom att ställa frågor hamnar man i konversationens ”förarsäte”. Frågor hjälper oss att förstå vad personen vi pratar med tror och vad de har för invändningar mot kristendomen. På det sättet visar man intresse för den andres ståndpunkt och kan bemöta den bättre än om man bara skulle slänga ut sina argument.

Columbo-taktiken utgör nästan hälften av boken och de andra taktikerna bygger på den. Det finns därför mycket att lära sig. Sammanfattat kan frågor användas för att samla information och leda konversationen i önskad riktning.  

Varje kristen som har en önskan att prata om Jesus effektivt och bekvämt borde läsa ”Vinnande taktik”.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.