TRO & LIV

Kristen och karriärsliv

De flesta av oss har helt säkert någon gång funderat över vad vi vill göra med våra liv. Om vi vill ha familj och vad vi vill jobba med. Eftersom dessa frågor är väldigt stora, kan det ibland kännas övermäktigt att tänka på dem. Dels kan oron vi känner inför framtiden bero på att vi inte själva kan styra om vi får en partner då vi själva vill, om vi  kan få barn eller om vi kommer in till den skola vi sökt och får det arbete vi drömmer om. Det enda vi kan göra är att be att Gud ska leda oss till den uppgift han har ämnat åt oss, må det sen handla om arbete eller familjeliv. När vi ber om det behöver vi också överlämna det åt honom och förlita oss på att han kommer att leda oss rätt, även om det inte blir som vi själva vill. 

Vi människor vill gärna planera och strukturera upp våra liv, ibland många år långt fram i tiden. I sig självt är det inget fel i det så länge vi har Gud med i våra planer. I Predikaren 5 vers 6 står följande: Ty där drömmarna är många följer mycket fåfänglighet och många ord. Men frukta du Gud! Jag tror att predikaren här syftar till att man aldrig är nöjd med det man har utan att man hela tiden vill ha mera och större. Det kan också finnas en risk med att konstant gå runt och fundera på framtiden och det är att man hela tiden försöker fly sin egen verklighet. Vi ska inte fly från den dag vi har idag. Istället ska vi tacka Gud för att vi fått vakna till en ny dag och be honom att använda oss just där var vi är satta att tjäna.

När det kommer till val av yrkesliv och karriär, kan det kännas svårt att veta hur Gud ser på det. På flera ställen in Bibeln uppmanar Gud till arbete. Arbete i sig är något gott. Att vara lat, däremot, ser Gud som något ont. Det vittnar bl.a. Ordspråksboken 6:6-11 om. Gud uppmanar oss alltså till att arbeta. Jag tror inte att Gud har någon skillnad i om vi är byggarbetare, trädgårdsmästare, läkare, präster eller forskare. Han har själv skapat oss och gett oss olika gåvor och intressen. Gud ser ingen skillnad i om du tagit en yrkesutbildning eller en universitetsutbildning. Ditt värde i Hans ögon blir oförändrat oavsett utbildning. Huvudsaken är att du använder dina gåvor till Hans ära. Däremot om man siktar på en fin arbetskarriär enbart för pengarnas skull, är det dåraktigt. Det kan vi läsa om i Predikaren 5: 9-19. Framförallt i vers 9 ser vi “Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är fåfänglighet.”

Till sist vill jag dela en fin bön som jag kom över för flera år sedan men som jag tycker att kommer väl till pass oberoende var i livet man befinner sig. 

 

Min dag är ny o Gud. 

Jag vill inte röra den förrän du har hållit den i dina händer. 

Välsigna den åt mig innan du bryter den i timmar, minuter och sekunder, som du bröt åt tusendes mättnad.

 Låt min dags välsignade bitar fylla tomrum hos någon. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.