Undervisning

Skapad till arbete

”Vad ska jag bli då jag blir stor?”

”Vad ska jag göra med mitt liv?”

”Vad är just jag kallad till?”

Vad vi ska göra med våra liv är en svår fråga för vem som helst, men kanske till och med ännu mer för den som är kristen. Vi ska inte bara komma fram till vad vi vill göra föra att tjäna vårt uppehälle, utan dessutom borde vi också fundera över vad Gud vill att vi ska göra! Ja, vad är människans uppgift, vad är hon skapad till?

Skapelsen

Ifall vi närmar denna fråga genom att läsa det första kapitlet i Bibeln, så får vi ett rätt så klart svar. Efter att Gud skapat människan till sin avbild, får människan sin uppgift: att råda över skapelsen (1 Mos 1:28). Adam och Eva skapades för att ta hand om Guds skapelse, om jorden och allt det som lever där. Ifall man för arbete använder definitionen ”att göra något för någon annan”, så kan vi säga att människan skapades för att arbeta. Det var deras uppgift. 

Då människan blivit skapad och fått sin uppgift, konstaterar Gud att det här var ”mycket gott.” Det var mycket gott för människan att leva enligt Guds vilja: att arbeta, ta hand om skapelsen på den plats som Gud lagt henne.

Fallet och återlösningen

I början hade Adam och Eva allt de behövde. Allt var perfekt och mycket gott. Men sedan hände något som ändrade allt. Syndafallet. Adam och Eva gjorde uppror mot Gud och struntade i hans plan och bud. Allting förändrades, förstördes och blev förvridet. Allt det vi ser och känner att är fel i världen, är bara efterskalv av det som hände då i Eden. 

Men Gud lämnade inte skapelsen i det tillståndet. Skapelsen är nämligen fortfarande Guds goda skapelse, men som nu gått sönder. Gud sände sin son Jesus för att återlösa och återupprätta den fallna människan och hela skapelsen med henne. Genom tron på Jesus blir vi frälsta, för att igen ta hand om skapelsen. Vi blir frälsta för att leva som Gud tänkt vi ska vara. Vi får ta oss an samma uppgift som Gud gav de första människorna.

Att leva i vår kallelse

Hur det här ska se ut definieras av de uppgifter eller kallelser vi just nu har. Jag är kallad till att vara äkta make, pappa, son, syskon, arbetstagare osv. I alla dessa uppgifter och på dessa platser i livet är jag kallad att arbeta och tjäna enligt Guds vilja. Guds lag lägger ramarna och formar det här livet. Att göra Guds vilja i vår kallelse är ett liv som vi människor blev skapade till.

Att som kristen leva i sin kallelse, är att leva med förtröstan att Kristus är min rättfärdighet. Då jag är rättfärdiggjord inför Gud, kan jag med glädje vända blicken mot de människor Gud lagt i mitt liv. Dem får jag tjäna enligt min bästa förmåga. Detta är mycket gott! Det var så Gud en gång skapade människan.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.