FRÅGOR & SVAR

Vad ska vi som kristna tänka om klimathotet?

Med klimathot menar vi olika risker som hör ihop med global uppvärmning, t.ex. att isar ska smälta, havsytan stiga, växter ta skada och djurarter dö. Jorden, atmosfären och ekosystemet balanserar på en knivsegg som måste vara exakt för att olika former av liv ska kunna fortgå. Vi tänker oss att det som i första hand rubbar den här balansen är sådant som mänskor sysslar med, utsläpp, skövling av regnskog och andra begränsade naturresurser. Det är ändå bra att minnas att det finns olika åsikter om klimathotet – hur stort det är, om det alls finns och vad den globala uppvärmningen beror på.

I samband med skapelsen gav Gud mänskorna i uppgift att föröka sig och förvalta Guds skapelse. (1 Mos 2:15) Det här uppdraget gäller fortfarande. Därför ska vi försöka bevara skapelsen och förvalta jorden så gott vi kan.

Vem som helst kan efter en blick på vår värld konstatera att vi misslyckats med vår förvaltning av skapelsen. Men det är inte bara där det gått snett. Poängen när det gäller den kristne och klimatarbetet är att det inte kan vara en huvuduppgift för en kristen. Det finns en ännu värre skada än dålig hantering av skapelsen: att mänskan i sig själv är på väg åt fel håll, värd att dömas skyldig av Gud på grund av sina gärningar.

Som kristna vet vi att Guds svar på vårt nederlag är nådens evangelium: meddelandet om Guds Son Jesus Kristus som blir mänska, lider, dör och uppstår för att frälsa oss mänskor och befria skapelsen. Det viktigaste av allt är därför att vi var och en lär känna Jesus Kristus. Och det viktigaste uppdraget vi fått av Gud är att sprida evangeliet om Jesus till så många som möjligt.

Att rädda vår planet var inte huvudmålet för Gud. För honom var det viktigaste att rädda mänskligheten. Det var därför som han sände Jesus Kristus. Den som lever och dör i tron på Jesus Kristus som sin Frälsare kommer att stå upp till evigt liv och får flytta till den nya himmel och den nya jord som Gud ska skapa.

Visst ska vi som kristna dra vårt strå till stacken när det gäller natur och miljö, men vi ska inte låta oss dras med i klimatsmart tänkande så till den grad att vi tappar tid och krafter för uppdraget att berätta för andra om Frälsaren Jesus Kristus.

Vi ska också komma ihåg att enligt Bibeln står vår tid i Guds händer. Arbetet med att rädda planeten tycks handla om att maximera mänsklighetens tillvaro här på jorden. Men Bibeln talar i stället om att vi ska ”påskynda” Guds dag. Läs 2 Petr 3:11–12! Läs också Luk 21: 25–28!

”Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” 2 Petr 3:13

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.