KULTUR

Utan Jesus ingen mobil i fickan

Jag har läst boken ”Utan Jesus ingen mobil i fickan” som är skriven av den kristne apologeten Mats Selander från Sverige. Underrubriken lyder: ”Om hur kristen tro lade grunden för modern vetenskap”.

Boken är skriven i syfte att konfrontera myten om att kristen tro och vetenskap alltid har legat i konflikt med varandra. Selander gör detta på ett enkelt och intressant sätt. Slutsatsen i boken blir att istället för att motarbeta, har kristen tro varit en förutsättning för att modern vetenskap ska kunna uppstå. Vi ska titta närmare på de argument Selander presenterar i sin bok.

I början av boken skriver Selander om hur det idag är vanligt med uttrycket ”Jag tror bara på det som är vetenskapligt bevisat”. Problemet i detta påstående är att vetenskapen ständigt ändrar. Det som tidigare sågs som bevisat kan efter hand ersättas med ny kunskap som omkullkastar föregående påståenden. Problem uppstår också i hur man definierar vad som är vetenskap. Hur man än definierar den är det väldigt svårt att ge en vattentät beskrivning som kan skilja vetenskap från icke-vetenskap. Selander går här in på många vardagliga exempel på hur man kan förstå detta problem.

Boken fortsätter med att tala om klassiska myter i historien där kristen tro säga har stått emot vetenskapens utveckling. Till exempel påståendet att folk på medeltiden trodde att jorden var platt, pga. en bokstavlig bibeltolkning. Det finns väldigt lite som tyder på att detta skulle vara fallet. Många vetenskapsmän och kyrkofäder under antiken och medeltiden verkade istället vara övertygade om att jorden var rund. Ändå är denna myt något som verkar tas som självklart idag.

Selander kommer sedan in på argumentet varför kristendomen har varit en förutsättning för den moderna vetenskapen. Man kan fråga sig varför moderna vetenskap uppstod i det kristna Europa och ingen annanstans? Mycket av detta har att göra med vilka grundsyn på världen kristendomen gav åt medeltidens Europa. Några av dem är:

  1.     Naturens verklighet
  2.     Naturens enhetlighet
  3.     Naturens förklaringskraft
  4.     Naturens godhet
  5.     Naturens lagbundenhet

Alla dessa syner är mycket viktiga för att modern vetenskap ska kunna uppstå. Naturen är verklig eftersom Gud har skapat den, naturen är enhetlig eftersom Gud är ordningens Gud. Naturen kan förklaras genom att studera andra fenomen i naturen. Detta eftersom det bara finns en Gud och han är inte en del av naturen, som till exempel vikingarna trodde om åskan och guden Tor. 

Gud säger i Första Moseboken att naturen Han skapat är god. Därför är det materiella inte något man borde hålla sig undan, som grekerna tyckte. Istället är det något välsignat att arbeta, som till exempel Luther skrev mycket om.

Naturens lagbundenhet kan ses som en slutsats av flera tidigare påståenden. Detta innebär att människan som är skapad till Guds avbild kan upptäcka och studera naturen eftersom den är intelligent skapad och följer ett visst mönster. Detta gav upphov till att börja använda termen ”naturlagar”, vilket under antiken och tidig medeltid inte hade använts.

Detta är bara några axplock ur boken, som jag varmt rekommenderar att du läser om du ens är lite intresserad av vetenskap och historia. Boken är skriven på ett lätt språk och innehåller många exempel från det dagliga livet.

Boken slår hål på myten att vetenskap och kristen tro skulle strida mot varandra. Istället får man fördjupa sig i hur Guds ord har gett den rätta synen på vår tillvaro och hur det har tagit sig i uttryck i modern vetenskap.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.