TRO & LIV

Kristen och klimatångest?

Ett av vår tids mest omdiskuterade och uppmärksammade ämnen är utan tvekan klimatet. Så gott som varje dag presenteras vi nya alarmerande rapporter om vår omgivning; bl.a. stigande vattennivåer, förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären samt en för jorden ohållbar temperaturökning. Med tanke på hur starkt en kommande klimatkatastrof målas upp, speciellt i sociala medier, är det inte så konstigt att nästan 40% av finska unga känner klimatångest i dag (Sitra 2019). Men behöver verkligen vi kristna gå omkring och oroa oss för klimatet? Och hur befogad är en sådan rädsla egentligen?

Till att börja med kan det vara bra att sätta upp de bibliska ramarna för diskussionen. Redan vid skapelsen ger Gud människan ett antal befallningar, som enligt 1 Mos. 1:28 lyder: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden”. Vi är alltså kallade att förvalta och ta hand om skapelsen. Det är uppenbart att vi som kristna inte kan ställa oss likgiltiga till vår omgivning och det som Gud satt att leva i den. Samtidigt måste vi också förstå att den perfekta jord som Gud skapade åt oss människor inte är sig lik efter syndafallet. Följderna av syndens inträde i vår värld syns i hela skapelsen. I och med synden kom döden in i världen. Vi plågas av sjukdomar och hela skapelsen lider, vilket tar sig uttryck i bl.a. naturkatastrofer.  

När det gäller den vetenskapliga synen på klimatförändringen verkar det finnas lika många åsikter som det finns forskare. Vissa teorier menar att en klimatkatastrof står för dörren medan det enligt andra inte finns någon närliggande fara i sikte. Det råder även delade åsikter om vilka åtgärder som borde företas för att motverka en sådan förändring. EU har antagit ambitiösa klimatmål med syfte att minska på unionens utsläpp och allt fler stater och företag ansluter sig till klimatprogram för att uppnå s.k. ”nollutsläpp”. Människans egentliga möjligheter att motverka klimatförändringen har dock ifrågasatts. Lennart Bengtsson, som är professor i dynamisk meteorologi och som forskat om klimat och väder i sextio år, konstaterar följande i sin bok: ”klimatet drivs och bestäms av krafter som människan endast i begränsad omfattning kan modifiera” (Vad händer med klimatet? 2019). 

Jag lämnar det till någon med mera erfarenhet och insikt att ta ställning till vilken teori som är korrekt och vilka åtgärder som är realistiska att förverkliga. Det som däremot enligt mig är klart är att vi kristna inte behöver gå omkring med ångest p.g.a. klimatförändringen. Världen blev inte bara skapad av Gud, utan den upprätthålls även av Honom genom hans ord (se Kol 1:17 och Heb 1:3). Att ständigt leva i rädsla för en kommande klimatkatastrof kan i värsta fall bli till en avgud i våra liv. Dessutom riskerar vi att förlora siktet på vår viktigaste uppgift, nämligen att förkunna evangeliet för världen! 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.