KULTUR

Kyrka och HBTQ – Går de att förena?

Till sommaren hör numera inte enbart sol, bad och glass – utan också olika typer av Pride-evenemang. När dessa rader skrivs har Helsinki Pride just startat och en av många support partners bakom satsningen är Finlands evangelisk-lutherska kyrka – alltså inte en enskild församling, utan faktiskt kyrkan som helhet. Därför kan man inte annat än konstatera att den nyutkomna boken Bekänna färg: Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld (Apologia, 2019) är verkligt aktuell.

Bekänna färg består av nitton texter som på olika sätt försöker greppa detta med kyrkans förhållande till de alltmer synliga hbtq*-frågorna. Dessutom innehåller boken flera vittnesbörd av män och kvinnor som på ett personligt plan brottats (och i viss mån fortfarande brottas) med den här problematiken. Det varierande innehållet bidrar till att boken på det stora hela är lätt att läsa.

Ett av många intressanta inslag i boken är behandlingen av vad Paulus tyckte och tänkte om homosexualitet. Vad menade han riktigt med det han skrev? Och vad kände han egentligen till om homosexuella relationer?

Stefan Gustavsson – Sveriges kanske mest kända apologet (försvarare av kristen tro) – behandlar i en av texterna Paulus beskrivning av ”Guds dom över hedningarna” i Romarbrevet 1:18–32. I de här verserna beskrivs homosexualitet (och många andra egenskaper) på ett mycket negativt sätt, och detta vållar huvudbry för de bibelläsare/-tolkare som menar att Bibeln har en positiv syn på homosexualitet. Därför råder det många typer av idéer kring vad Paulus egentligen menade. Gustavsson tar upp en av dessa idéer och visar att den inte håller. Hans slutsats är att grundfrågan här inte enbart är en bibeltolkningsfråga, utan en bibelsynsfråga: Är det Bibeln som är grunden och ledstjärnan för kyrkan, eller något annat?

Även Ray Baker (som redigerat boken tillsammans med Olof Edsinger) tar upp Paulus, och närmare bestämt vilka typer av homosexuella relationer han kunde tänkas ha vetat om. Är det exempelvis så, som i dag ofta hävdas, att Paulus inte hade den blekaste aning om jämställda homosexuella relationer? Man menar att det i så fall skulle vara ett bevis för att Paulus undervisning inte är aktuell längre. Men Baker visar att det är uppenbart att man i antiken kände till en mängd olika typer av sexuella relationer – däribland jämställda homosexuella sådana – och att det är mycket märkligt att påstå att Paulus, som var en verkligt lärd man, inte hade kännedom om detta.

Avslutningsvis kan konstateras att Bekänna färg i första hand inte är en själavårdande bok för den som själv kämpar med hbtq-relaterade frågor, även om det alldeles klart också förekommer sådana element. Snarare utgör boken ett slags manifest riktat till en kristenhet i förändring. Läs den gärna.

*) hbtq är en vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.