TRO & LIV

Självprövnining

Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva 2 Kor 13:5

Var och en ska pröva sin egen gärning Gal 6:4

Människan behöver ha en inre nykterhet och en inre vaksamhet. I båda fallen handlar det om att vara medveten om sig själv och sitt inre liv på ett sunt sätt. Den inre nykterheten handlar om medvetenhet; hur jag är.  Den inre vaksamheten om; vad rör sig i mig.

Ordet nykter är mycket talande. Nykter i motsats till berusad. En berusad drabbas lätt av övermod och gör felaktiga bedömningar. Ett tragiskt exempel är alla drunkningsolyckor som inträffar kring högtider när folk druckit sig berusade. Den berusade har utsatt sig för fara och så har olyckan varit framme. Denna insikt kan överföras till inre nykterhet gällande med självbild och frestelser. 

En människa som är högmodig och gärna föraktar andra människor har bristande insikt om sin egna syndfullhet och brister. Ett annat exempel är om man har en svaghet att lockas till skvaller och baktal men ändå gärna utsätter sig får sådana sammanhang där man vet att man trillar ditt. I stället borde man oftare tiga och kanske undvika vissa sociala situationer.

Brist på inre vaksamhet är som en vakt som sover på sin post och således släpper in allehanda tjuvar. Det vi ska vaka över är våra tankar och inre rörelser. Blir vi plötsligt avundsjuka, frestade till något eller ilskna lönar det sig att analysera vad som triggade i gång dessa reaktioner. Finns det något i mig jag behöver ta tag i och bearbeta? Var min reaktion rimlig eller orimlig? Leder detta till något gott?  

Den som inte är villig att reflektera över vad som rörs sig i ens inre och varför det rör sig och bemöta de olika sakerna på rätt sätt blir med tiden en tragisk människa. Hon kommer att bli slav under alla möjliga infall, hon kommer lättare falla i synd, hon kommer ha större benägenhet till kärlekslöshet och förutfattade meningar om andra. 

En människa som har en inre nykterhet och inre vaksamhet har närmare till ödmjukheten, kärleken och nåden. I Kyrkan har de kristna brukat två verktyg till hjälp för att upprätthålla en inre nykterhet och inre vaksamhet: Bikten och andlig vägledning. Genom att praktisera regelbunden bikt och regelbundet träffa en andlig vägledare får man hjälp att se på sig själv nyktert och hålla koll på vad som rör sig och fastnar i ens inre, både det som är gott och ont. Ens biktfader och andliga vägledare behöver inte vara samma person men kan vara det. Genom att använda sig av samma biktfader blir det enklare att få konkret stöd och råd av sin biktfader och att rota ut skötesynderna (gammalt ord för de synder man oftast faller i). Med tiden utvecklar man även ett förtroligt förhållande med sin biktfader och vågar därför vara helt ärlig, samma sak stämmer in på ens andliga vägledare. 

Det är en själv som är ansvarig för att kontakta någon man har förtroende för, för att bli ens biktfader och andliga vägledare. Den som biktar sig väljer sin biktfader och den som blir vägledd väljer sin vägledare. Precis som att man väljer vilken terapeut man går till. På samma sätt som det finns människor som skolat sig för att kunna vara lämpliga och utrustade för uppgiften att vara terapeut är det med biktfäder och andliga vägledare. Prästen har i sitt ämbete total tystnadsplikt och fått ansvar att förvalta nycklamakten och genom sin utbildning läst en hel del. Vägledare är ofta människor som läst mycket och samlat på sig kunskap och hunnit en bit på vägen. Dessa tjänare kan förbereda sig men kan inte tvinga någon att komma till dem. Det är viktigt i dessa relationer att man har förtroende för personen man anförtror sig för, att man ”klickar” såsom det heter. Ett råd man brukar ge är att det lönar sig att bikta sig och söka andlig vägledning av de som själva praktiserar regelbundet bikt och regelbunden andlig vägledning. På så sätt är det större möjlighet att man anförtror sig åt en erfaren som går samma resa.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.