Undervisning

Vardagssjälavård – hur kan jag vara ett stöd för min kompis?

Många, men inte alla har förmånen att ha kompisar omkring sig en stor del av den vakna tiden.  Den som inte har en kompis skulle säkert gärna ha en eftersom det för det mesta är roligare att vara flera. Man kan hitta på saker att göra tillsammans.

När du är tillsammans med dina kompisar kan du plötsligt märka att någon inte mår bra. Det kan handla om att hon/han blir otrygg eller osäker, inte vill komma ut, ändrar sitt beteende, blir hemma från skolan eller ser allmänt ledsen ut. Då är det viktigt att du reagerar och frågar hur läget är på riktigt. Viktigt är att du går försiktigt fram och inte frågar hur hon/han mår när andra hör på. Du kan fråga om det är något speciellt som oroar eller vilka tankar som snurrar på. Det kan hända att du behöver fråga fler än en gång förrän du får svar. Du kan visa på olika sätt att du bryr dig.

Din viktigaste uppgift är att finnas där för din kompis då hon/han vill prata. Om du märker att hon/han har det väldigt jobbigt kan du gå med till skolans kurator eller uppmuntra din kompis att prata med sina föräldrar. Mammor och pappor älskar sina barn och vill hjälpa dem men ibland kanske de är stressade och inte märker att deras barn eller ungdom inte mår bra. Föräldrarna eller skolkuratorn kan kontakta t.ex. mentalvårdsbyrån eller hjälpa till att hitta någon trygg vuxen att samtala med. Din roll är viktig eftersom kompisar tillbringar så mycket tid med varandra.

Du är absolut inte skyldig att hitta en lösning på din kompis problem.  Alla har alltid ansvar för sitt eget liv men när du lyssnar och finns där för din kompis kan du så frön av hopp. Medan ni pratar kan ”bördorna” (oro, ångest) lätta och t.o.m. småningom försvinna. Det är tungt att bära en börda ensam. Många unga har behov att prata med någon som orkar och vill lyssna.

Omsorg om varandra är en naturlig del i den kristna tron. I Nya testamentet uppmanas vi att älska varandra (1 Petr. 4-8), vägleda varandra (Kol 3:16), trösta och bygga upp varandra (1 Tess 5:11), tjäna varandra i kärlek (Gal 5:13), acceptera varandra (Rom 15:7), bära varandras bördor (Gal 6:2), uppmuntra varandra (Hebr. 3:13), förlåta varandra (Ef. 4:32), visa omsorg om varandra (1 Kor 12:25).  Att ha omsorg betyder att på ett äkta sätt bry sig om en annan människa, se hennes behov och försöka hjälpa enligt de förutsättningar man har. Omsorg leder till kärleksfulla och medkännande handlingar.

Paulus uppmanar församlingen i Thessalonike att visa omsorg: ”Därför ska ni trösta och bygga upp varandra… Vi uppmanar er bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla (Thess 5:11, 14).

Som kristna får vi ta exempel av hur Jesus bemötte de människor som kom i hans väg. Han rördes och fylldes av medkänsla när han träffade och pratade med dem. Kärleken till människan var drivkraften i hans liv och det ledde till praktiskt handlande. Han hjälpte, botade, tröstade och uppmuntrade. Vi är alla kallade att likna honom i ord och praktiskt handlande.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.