TRO & LIV

Vi älskar för att Han först älskat oss

Hur vet du att någon älskar dig? Är det genom att du får gåvor, bekräftande ord, att någon spenderar tid med dig, gör tjänster för dig eller är det när någon kramar dig? Det finns nämligen 5 olika kärleksspråk, enligt Gary Chapmans bok ”The 5 Love Languages”, och vi människor har ofta ett starkare behov av en eller ett par av dem. Dessa kärleksspråk får oss att förstå vad vi behöver för att må bra i en relation och lär oss vad andra i vår omgivning behöver. Man brukar prata om att när man får tillräckligt med rätt sorts kärleksspråk från de som står en nära så att ens ”kärlekstank” blir fylld (= man känner sig älskad) har man också lättare att ge kärlek vidare till andra.

Guds kärlek för oss fungerar inte riktigt på samma sätt. Den kärleken är utan villkor och han älskar oss oberoende av vad vi gör mot honom. Det finns inget vi kan göra för att förtjäna Guds kärlek, den bara finns där för oss att ta emot. Gud vill förstås att vi ska visa kärlek åt andra människor och när vi gör det visar vi även kärlek åt honom.”…Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40). 

Föreställ dig ett vackert träd med många grenar som blommar och bär frukt. Tänk nu att själva stammen är Gud och vi människor är grenarna som bär frukterna, den bilden har du säkert hört om förut. Hur är det då ifall vi tar bort Gud, själva stammen, ur den bilden. Vad blir då kvar? Ett träd utan stam bär ingen frukt. Ett träd utan stam är kvistar som vissnar och dör bort. 

Föreställ dig nu att trädstammen är Guds kärlek som strömmar ut i grenarna så att de kan bära frukt. Det är kärleken från Gud som gör det möjligt för oss att visa kärlek vidare, utan Gud kan vi inte göra det.

Gud älskade oss först, när han sände sin enfödde son till oss för att dö så vi skulle få evigt liv. Det är den största kärleksförklaringen som finns. Guds eviga, ovillkorliga, omätbara kärlek. 

Gud är kärlek. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.” (1 Joh 4:8) Vi har nu en skyldighet att älska varandra. I Bibeln uppmanas vi människor ett flertal gånger att älska varandra som Gud har älskat oss. När vi har lärt känna Gud och hans son Jesus Kristus, kan hans eviga kärlek strömma genom oss och ut till andra människor. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.