Berättelser ur livet

Ledarskap med Jesus som modell

Så här svarade Samuel Klemets när jag ställde några frågor kring temat ledarskap. Frågorna handlade om de olika ledarroller som Samuel själv är i, vilka personer som är viktiga ledare för honom samt hur man kan lära sig att bli en bättre ledare.

Vilka olika ledarskapsroller har du i ditt liv?
Huvudansvarig för SLEF:s ungdomsgrupp Lutski i Vasa, storebror och snart även make. När man umgås och diskuterar med vänner kan man också leda människor.

Finns det människor i ditt liv som leder dig?
Föräldrarna, speciellt när jag var yngre. Numera är också kristna vänner och arbetskollegor viktiga ledare för mig.

Vad kan man lära sig om ledarskap från Jesus?
Jesus är inte en ledare som bara säger åt folk att göra saker. Han ser alla människor, inte bara de rika och mäktiga, utan även de fattiga och svaga. Han tjänar alla dessa människor.

Jesus är ärlig. Han säger sanningen fastän det kan svida, fastän det kan göra det obekvämt för honom själv eller andra.

Hur kan man tillämpa den typ av ledarskap som Jesus ger exempel på?
Då man umgås med sina vänner kan man försöka att lägga märke till personer som ingen annan lagt märke till, t.ex. genom att gå fram och tala med honom/henne.

Man kan försöka att lägga andra människors behov framom sina egna och ha en tjänande attityd. Lyssna på andra människor och ta tid för dem!

Man kan välja att alltid tala sanning även om alla kanske inte tycker om det.

Om man ser att ens vän gör något fel kan det vara lätt att låta bli att tala om saken med sin vän för risken finns ju att man sårar sin vän. I längden är det ändå bättre att tillrättavisa sin vän i stor kärlek samtidigt som man bör vara tydlig med att gärningen är felaktig.

Vem i ditt liv är en god ledare?
Föräldrarna och vänner som man kan diskutera med på en biblisk grund.

Hurdan skulle du vilja vara för att vara en god ledare?
Jag vill kunna se människorna i min närhet och jag vill höra på dem när de har något att säga eller har behov av att tala. Jag vill också tjäna mina medmänniskor och tänka mera på andra och mindre på mig själv (läs Mark 10:42-45).

Kan man vara en god ledare fastän man har svagheter och brister?
Ja. En bra ledare är en person som inte är över utan bredvid en, alltså en person som är lika mänsklig som jag själv med styrkor och svagheter. En bra ledare vågar visa sitt sanna jag.

Om du måste välja tre ord för att beskriva en god ledare, vilka väljer du?
Ärlig, tjänande, ödmjuk.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.