Samhälle

Abortförespråkarnas bristande argument, del 2

Detta är den andra av två artiklar som behandlar frågan om abort

I denna artikel fortsätter vi att granska några vanliga argument för abort och samtidigt förklaras hur man kan genomskåda dem. Det tredje argumentet lyder:

”Abortförbud leder till farliga illegala aborter”

Många hävdar att ett abortförbud skulle leda till att kvinnor istället för att göra aborten på en säker klinik under läkarövervakning skulle ty sig till mera osäkra metoder som drastiskt skulle öka på dödligheten och risken för skador för kvinnan. Detta kan låta som ett vettigt argument vid första anblicken, men låt oss se om det håller för närmare granskning.

Den som för fram detta argument har redan (kanske utan att veta det själv) medgett att abort är en dålig sak i sig, men eftersom det ändå skulle hända menar man att vi lika bra kan göra det på ett så säkert sätt som möjligt.

Jämför med om någon föreslog detta:
”Det sker många affärsinbrott i Finland. Pga. låsta dörrar skär sig ofta rånaren på glassplitter när denne tar sig in i affären, dessutom verkar de flesta av inbrotten ske när det är mörkt vilket leder till att risken för att efter inbrottet springa in i en lyktstolpe eller stiga snett ökar drastiskt. Jag föreslår därför att vi gör affärsinbrott lagligt mellan kl. 10-14 varje vardag. På det här sättet kan vi säkerställa att det går till på ett så säkert sätt som möjligt.”

Ingen vettig människa skulle gå med på detta förslag. Ändå är det precis samma logik som används med ifrågavarande argument för abort. Vi kan inte legalisera mordet på ofödda barn bara för att det olagligt ändå skulle hända i viss mån. Det fjärde argumentet lyder:

”Om kvinna blivit gravid genom en våldtäkt har hon rätt att göra abort”

Faktum är att under 1% av alla aborter som görs är p.g.a. att det skett en våldtäkt. Den allra största delen sker av sociala eller ekonomiska skäl. En motfråga till detta argument skulle kunna lyda: Är du redo att förbjuda alla andra aborter än de som skett p.g.a. en våldtäkt? Om personen i fråga inte är beredd att göra detta visar det bara att han/hon har använt denna ynkliga andel av aborterna för att rättfärdiggöra de resterande 99 % av fallen.

Det går ändå inte att förbise att graviditet pga. våldtäkt är en väldigt svår situation och kräver mycket bearbetning. Men man kan ju inte hävda att det är graviditeten som är det traumatiska och att det därför skulle lösa sig om man hade rätten att abortera barnet? Våldtäkten har hänt lika mycket oberoende om man gör abort eller inte.

Att hävda att man p.g.a. våldtäkten har rätt att abortera barnet leder dessutom till ett cirkelargument. Om det är situationen i hur barnet tillkom som ger en rätt till att göra sig av med barnet kunde man argumentera för att ha rätten till att göra sig av med t.ex. ett treårigt barn som kom till under en våldtäkt.

Alla barn är Guds gåva

Alla argument för och emot abort leder sist och slutligen till samma fråga. Är fostret en människa eller inte? Vi kan med säkerhet säga att alla barn är en Guds gåva och att Han kände oss och kallade oss redan från första början. Psaltaren 139:16 lyder: Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.