Okategoriserad

Apostlagärningarna – Jesu fortsatta verksamhet

Apostlagärningarna utspelar sig efter Jesu försoningsverk och berättar om tiden för de första kristna. Boken anknyter speciellt till Lukasevangeliet eftersom Lukas också är Apostlagärningarnas författare och boken är en fortsättning på hans evangelium. Paulus brev har också en direkt koppling till boken.

Innehåll

Boken inleds med att berätta om Jesu himmelsfärd samt vad som skedde därefter. Vidare om den helige Andes utgjutelse på pingstdagen varefter fokuset flyttas till apostlarnas verksamhet och de under och kraftgärningar de utförde, speciellt med fokus på Petrus. Det berättas även om vilka svårigheter apostlarna och de tidiga kristna mötte, bland annat Stefanus martyrdöd och förföljelsen av kristna. I nionde kapitlet kan man läsa om Saulus (Paulus) omvändelse och kallelse varefter det fokuseras på Petrus verksamhet och hur evangeliet och den helige Ande kom till hedningarna. 

Bokens andra halva berättar om Paulus verksamhet, hans missionsresor i Medelhavstrakten samt vilka församlingar som grundades till följd av det. Det berättas om vilka kraftgärningar Gud gjorde genom honom och vilka svårigheter han och hans medarbetare stötte på, hur de kastades i fängelse och hur Herren räddade dem ur många svåra situationer. Sista delen av boken berättar om hur Paulus blev fängslad i Jerusalem och ställdes inför domstolar för att slutligen resa till Rom där han ställdes inför kejsaren (Apg 27:24). 

Huvudpoänger

För det första att visa oss hur Gud leder och verkar genom sina tjänare för att evangeliet om Jesus Kristus skall spridas till alla människor. För det andra att visa att vi kan vänta oss hjälp från Herren när vi lider för hans namns skull och att vi ska göra det frimodigt. För det tredje att visa oss hur Gud har kontroll och kan använda något som verkar illa till något gott. Exempelvis när församlingen skingrades på grund av förföljelse gjorde det att evangeliet spred sig med väldig fart och när Paulus var inför domstolar och i fängelse fick han möjlighet att vittna om Jesus för många.

Hur kommer Kristus fram?

Genast i den första meningen kan man läsa om Jesus och hela boken handlar om spridandet av evangeliet om honom och han kommer också fram på ett konkret sätt när det berättas hur han visade sig för Paulus på vägen till Damaskus (Apg 9:4-6).

Frågor för bibelstudium

  • Vad hade en väldigt skriftkunnig man som Saulus för motiv till att förfölja kristna?
  • Varför tänkte man att evangeliet bara var för judarna?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.