TRO & LIV

Kallad att tro

I denna söndags evangelietext berättar Johannes om en händelse som skedde i templet i Jerusalem. Judarna samlades kring Jesus och frågade honom: ”Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!” (v.24). Jesus svarade dem med att hänvisa till vad han tidigare sagt om sig själv och till de gärningar han utfört i sin Fars namn. Han avslutade sitt svar med att säga: ”Jag och Fadern är ett.” (v.30).

Detta var långt ifrån första gången som judarna samlades kring Jesus och funderade över vem han egentligen var. Liknande situationer finns beskrivna i flera andra bibelställen. I själva verket hade Jesus vid många tillfällen tydligt visat på vem han var både genom ord och gärningar. Om vi skulle ha fortsatt att läsa längre fram i kapitlet skulle vi ha sett att judarna senare ville stena Jesus eftersom de ansåg att han hädade när han påstod sig vara Gud. De insåg alltså mycket väl vad Jesus syftade på, men de ville ändå inte tro på honom.

Ibland kan vi kanske tänka att det skulle ha varit lättare att tro om vi skulle ha levt på den tiden när Jesus gick på jorden. Ändå vet vi att det fanns många människor som levde i Jerusalem samtidigt som Jesus och ändå inte förstod vem han var. Judarna kände väl till profetiorna som berättar om Messias som skulle komma. Jesus kom och uppfyllde profetiorna. Trots det var de flesta blinda för vem han verkligen var, medan andra trodde. Det påminner en hel del om vår tid. Idag har vi goda källor som berättar om Jesus och hans liv. Ändå är många blinda för vem han verkligen är. Det finns t.o.m. grupper och personer som säger att Jesus aldrig menade sig vara Gud, utan att han var en bra typ, en profet eller en häftig lärare. Man kan höra någon påstå, precis som judarna i vår bibeltext, att han borde ha ”sagt det mera öppet”. Sanningen är dock att Jesus tydligt och öppet förklarar vem han är till dem som vill tro.

Jesus kallar oss att tro (läs t.ex. Joh. 14:1). Den helige Ande tar bort blindheten och förklarar vem Jesus är för dem som söker honom av hjärtat. Jesu budskap är Vänd om. Kom till mig. och han vill använda oss som tror till att sprida budskapet till alla människor. Hans svar på judarnas fråga innehöll även ett fantastiskt löfte som gäller alla som tror på och följer honom. Det gäller lika mycket idag som då han uttalade orden. Ta det till dig: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min Far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand.” (v.27–29).

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.