Marie Sundström
11 Articles0 Comments

Bor i Vasa. Tycker mycket om människomöten.

Guds omsorg om oss

De senaste dagarna har jag flera gånger kommit att tänka på ett bibelställe i Klagovisorna 3:22-23 ”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.

Kallad att tro

I denna söndags evangelietext berättar Johannes om en händelse som skedde i templet i Jerusalem. Judarna samlades kring Jesus och frågade honom: ”Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Mes…

Gör det villigt och glatt

Jag har återupptäckt en gammal sång. Ni vet, som man kan göra när man lyssnar till musik eller sjunger tillsammans med andra och så plötsligt verkligen hör vad man sjunger.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.