Andakt

En bön om att trofast förvalta sina gåvor

Inkommande söndags tema är enligt kyrkoåret ”Trofast förvaltning av Guds gåvor”. Bibeltexterna handlar om vem vi tjänar och hur vi använder de gåvor vi fått.

Be gärna tillsammans med mig!

 

Gud, när jag läser ditt ord ser jag att jag inte kunnat göra det jag borde och att jag gjort mycket jag inte borde. Jag vet att synden är ett jätteproblem som drar mig bort från dig. Fader, förlåt mig! Tack Jesus för att du tagit all min synd och otillräcklighet på dig och gjort mig ren och hel i dig.

Gud, nu kommer jag till dig med alla gåvor du gett mig. Jag vill använda dem på ett sånt sätt att du blir förhärligad, så att fler människor lär känna Dig. Herre, bara du kan ge den ödmjukhet och trofasthet som behövs för att det ska vara möjligt.

Tack för att du utrustar mig för de uppdrag du ger. Jag ber om den Helige Andes ledning. Tack för mina vänner och min familj. Hjälp mig att kunna visa dem kärlek. Tack för den församling där jag känner mig hemma. Tack för materiella gåvor. Hjälp mig att inte fästa mig för mycket vid dem, utan istället använda dem vist. Tack för att jag får leva i ett land med religionsfrihet och tryckfrihet. Hjälp mig att använda friheten klokt och frimodigt.

Ibland känner jag mig rädd och orolig. Fader, hjälp mig så att inte rädslan får hindra mig att göra det du vill. Ibland är jag fylld av tro, framtidshopp och en iver att berätta om dig för alla människor jag möter. Då känns det lättare att våga förvalta de gåvor jag fått. Ibland tvivlar jag på om du faktiskt vill använda mig. Herre, hjälp mig att alltid komma ihåg att det inte är jag som ska prestera, utan att jag får vila i Din kärlek och nåd och låta dig lysa genom mig. Min bön är att allt jag gör ska få bli till din ära.

I Jesu namn, Amen.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.