Samhälle

Fallet Räsänen – vågar vi stå upp för det som är sant?

Den 4.11.2019 beslöt riksåklagaren Raija Toiviainen att polisen skulle inleda en förundersökning med anledning av riksdagsledamot Päivi Räsänens artikel ”Till man och kvinna skapade han dem” (”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”), som publicerats för Lutherstiftelsens räkning år 2004. Detta trots att polisen redan tidigare beslutat att förundersökning inte skulle inledas, eftersom det inte fanns orsak att misstänka att ett brott begåtts. Artikeln i broschyrform presenterar den bibliska synen på sexualitet samt vilka handlingar som bryter mot den. Det här blir den andra gången under 2019 som Räsänen blir föremål för en förundersökning. Det första fallet var hennes inlägg på Twitter i juni där hon kritiserade kyrkans val att gå med som officiell sponsor för Helsinki Pride. 

Riksåklagaren anser att det finns skäl att misstänka att Räsänens skrivelse uppfyller brottsrekvisitet (villkor) för hets mot folkgrupp. Riksåklagarens beslut har kritiserats från flera håll. Bl.a. Matti Tolvanen, professor i straff- och processrätt vid Östra-Finlands Universitet, understryker att den lagstadgade religionsfriheten även innefattar rätten att offentligt uttrycka sin egen syn på vad som är rätt och fel enligt den egna trosuppfattningen (Uusi Tie 46-47/2019; se också här). Trettiotre kyrkomötesombud har också med anledning av polisundersökningarna skrivit under ett uttalande där de försvarar yttrandefriheten och religionsfriheten.

Vad händer då ifall åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal och det i sin tur leder till att Räsänen får en fällande dom? Följderna av ett sådant utfall kan man bara spekulera om, men säkert är att vår tilltro till de grundläggande rättigheterna som stadgas i grundlagen tar sig en ordentlig törn. Det är knappast en nyhet att vårt samhälle inte längre respekterar bibelns värderingar, men det vore ett allvarligt steg i fel riktning om vårt rättssystem aktivt börjar tysta och döma de personer som offentligt vågar förkunna Guds ord. I själva verket vacklar demokratin i sin helhet när man börjar instifta förbjudna och tillåtna samtalsämnen. 

Finns det något som vi kristna kan göra när något sådant här händer? Det första och enklaste vi kan göra är att be. Paulus uppmanar oss i Efesierbrevet 6:18 att vara vakna och hålla ut i bön för alla de heliga. Be att Herren ska styrka och beskydda de som är beredda att stå upp för hans sanning och att de ska stå fasta i tron trots förföljelse. Enligt Matteusevangeliet ska vi också älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Håll därför även vårt rättssystem i dina böner och be att Gud ska förbarma sig över vårt upproriska land. Om man vill företa praktiska åtgärder kan man också skriva under adresser på nätet som regelbundet skickas till beslutsfattare. Viktigt är också att vi kristna vågar stå upp för varandra och bibelns sanning i vår vardag. Vare sig det är i skolan, på arbetsplatsen eller i kompisgänget. På så vis kan vi ha en inverkan på de människor som vi kommer i kontakt med. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.