FRÅGOR & SVAR

Är det fel att använda smink om man är kristen?

Fråga: Är det fel att använda smink om man är kristen?

Bibeln undervisar inte specifikt om vilka saker som är rätt eller fel. Men den ger god vägledning, till exempel är de tio buden bra regler för hur vi ska leva. Man brukar säga att vi i oklara fall kan vi försöka ställa oss tre frågor:

1) Skadar detta mitt förhållande till Gud?

2) Skadar detta min medmänska/mina medmänskor?

3) Skadar detta mig själv på något sätt?

Om det blir ja på någon av frågorna, är det nog bäst att vi avhåller oss från det som kan bli till skada eller förförelse.

Vi kan se olika på vissa saker. Det står i Bibeln att en del mänskor är mer känsliga än andra, läs Romarbrevets 14:e kapitel! En sak som man själv inte har några problem med, kan vara mycket störande för en annan. I så fall ska vi ta hänsyn och inte pracka vårt synsätt på den andra.

Det beror också på varför vi sminkar oss. Kanske för att våga visa oss för andra? I skolan eller på universitetet vill vi ha en cool förklädnad för att smälta in i mängden. Då ska vi framförallt komma ihåg att Gud älskar oss precis som han har skapat oss – också utan smink!

Sen beror det också på hur vi sminkar oss. Väcker det mycket uppmärksamhet, kan det störa någon. Tar det mycket tid, kunde vi kanske lägga en del av den tiden på Jesus genom bön och Bibel? Lägger vi mycket pengar på det, gäller kanske samma sak. Vi kunde sätta pengarna på något annat också. Kanske hjälpa någon annan som behöver vår hjälp?

Det som Guds Ord lämnar fritt, där skall vi människor inte införa plikt och tvång. Men det som Jesus och Guds ord påbjuder, det skall vi följa! (Undantag här är sådant som bara gällde ett bestämt folk, t.ex. judarnas strafflagar, och de påbud som Bibeln själv förklarar vara tidsbundna eller upphävda, t.ex. Gamla testamentets offerlagar som har blivit överflödiga efter Kristi fullkomliga offer på korset.)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.