FRÅGOR & SVAR

Är det fel att lyssna på popmusik som kristen?

Fråga: Är det fel att man lyssnar på popmusik när man är kristen?

Nej, det är inte fel. I Bibeln finns inget som skulle förbjuda oss att lyssna på olika typer av musik, läsa böcker, se på film eller ta del av andra typer av kultur. Men vi ska i alla fall reda ut saken lite mera och fundera på hur det vi lyssnar på och tar in genom våra sinnen påverkar oss.

Det vi tar in genom musik, böcker, film, spel, tv-serier, nyheter och så vidare formar oss och vårt sätt att se på världen. Alla dessa former av media förmedlar ett budskap och vissa värderingar. Vi kanske intalar oss själva att vi inte påverkas av dem, men omedvetet kan de värderingar som ligger som grund för musiken, böckerna och de övriga medierna krypa in i våra tankar och bli en allt större del av oss själva. Paulus skriver i sitt brev till korinthierna: Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig (1 Kor. 6:12). Vi behöver komma ihåg vad som är det viktigaste i våra liv; Jesus och det han gjort för oss, gemenskapen med familj och vänner osv., så att vi inte uppslukas av allt det världen erbjuder oss.

Detta betyder inte att vi ska avskärma oss från världen och all kultur, men det är bra att vara medveten om att det vi tar in påverkar oss. När vi kommer i kontakt med kultur i olika former är det också bra att veta var man själv står och vad Bibeln lär, så att man känner igen när något avviker från det. Därför är det bra att läsa Bibeln och lära känna Jesus.

Idag är vi omgivna av ett ständigt brus från medier och samhället omkring oss. Men vi behöver också ta tid för att stilla oss; stänga in oss, läsa Bibeln, be och lyssna till vad Gud vill säga oss. Om vi hela tiden omges av bruset finns det risk att vi inte hör Guds röst. När vi tar tid för stillhet tillsammans med Gud, så kommer det att bära frukt i våra liv och det blir lättare för oss att leva enligt Jesu exempel. När vi stillar oss inför Gud, så förblir vi i Jesus, precis som det står i Johannesevangeliet 15:5: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Vi är alltså fria att ta del av den kultur som erbjuds oss, men vi behöver vara medvetna om att vi påverkas av det vi ser och hur och komma ihåg vad som är viktigt i vårt liv, liksom att också läsa Bibeln och stilla oss inför Gud.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.