Undervisning

Är maktstrukturer onda?

För några år sedan utbrast min lärare att alla maktstrukturer är något ont i sig själv. Jag var oenig, men varför?

När något blir missbrukat, leder det ofta till att man inte alls vill bruka det. Så är också fallet med maktstrukturer. Genom maktmissbruk har många liv blivit förstörda. 

Exempel på maktmissbruk kan vara när en polis brukar mer våld än nödvändigt, när en präst som ska tjäna församlingen, använder makten till att tjäna sina egna syften och inte Guds, eller när män som har fått i uppdrag att vara familjens huvud brukar våld i hemmet. Dessa exempel är något som kan påverka de drabbade med oerhörda konsekvenser, och tyvärr så händer detta allt för ofta. I samhället behöver det därför finnas lagar och ordningar så att de som missbrukar sin makt får sitt rättvisa straff. 

Men jag tror inte att lösningen är att sätta likhetstecken mellan maktstrukturer och det onda. Maktstrukturer i sig är någon gott som Gud har gett sin skapelse för att bevara och upprätthålla den. Gud är en ordningens Gud som redan innan syndafallet hade ordningar i sin skapelse, och maktstrukturer är en del av den ordningen. Människan skulle råda över resten av skapelsen (1 Mos. 1:28).

Speciellt som kristna kan vi förstå att maktstrukturer är något bra i och med att vi träder in i en maktstruktur när vi blir kristna. Vi är inte längre vår egen herre, utan Jesus blir vår Herre. Vi underordnar oss Jesus och vet att detta är något gott. Följden av detta blir också att vi underordnar oss de maktstrukturer som Gud själv anser goda. Bland annat myndigheterna (Rom. 13), barn sina föräldrar (Ef. 6:1-3), hustrun sin man (Ef. 5:22-24), och församlingen sin församlingsledare (Hebr. 13:7).

Tyvärr är världen full med ondska, och maktstrukturer kommer att missbrukas, men jag är helt övertygad om att upplösning av maktstrukturer är värre. Istället bör vi sträva efter att upprätthålla maktstrukturerna eftersom de är till för att värna om de svaga, och inte tvärtom. Jag vill särskilt lyfta fram tre viktiga saker som vi kristna kan tänka på gällande maktstrukturer.

För det första att vi kommer ihåg att be för alla i ledande ställning (1 Tim. 2:1-2). För det andra så måste det finnas rum för förlåtelse också för de som har missbrukat makt, “…förlåt varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit er” (Ef. 4:32). För det tredje  att vi lär oss vad det innebär att leda enligt Bibeln, nämligen genom tjänande. “Den som är ledare ska vara som tjänaren” (Luk. 22:26). Och mannens kärlek till hustrun ska vara sättet som Kristus älskade församlingen, han ska nämligen vara villig att ge sitt liv för henne (Ef. 5:25).

Jesus hade all makt när han vandrade här på jorden, men Han missbrukade den inte, utan använde makten för att tjäna andra. Vi får följa Jesu exempel. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.