FRÅGOR & SVAR

Hur kan en allsmäktig och kärleksfull Gud tillåta ondska?

Fråga: Om Gud är allsmäktig och allvetande, då måste han väl också vara orsaken till syndafallet, Djävulen samt den otro som dömer människan till evigt lidande? Hur går detta ihop med en kärleksfull Gud?

Frågan om Guds allmakt och allvetande har sysselsatt människan i alla tider. Något rationellt och logiskt tillfredsställande svar har ingen kunnat ge. Det beror på att Gud och hans egenskaper existerar i en annan värld (evigheten) med andra villkor än den värld vi lever i (tiden). Det är omöjligt för vårt förnuft, hur kloka vi än är, att överskrida gränsen till evigheten. För att vi överhuvudtaget ska veta något om evigheten har Gud själv överskridit gränsen till vår värld. Han kom som Jesus Kristus och uppenbarade Guds vilja för oss och hans kärlek till oss genom att han tog skulden och dödsstraffet för vår synd på sig.

Allt det onda har sitt ursprung i syndafallet. När Gud hade skapat världen (universum) sa han att allt var gott. 1 Mos 1:31. Sedan gjorde djävulen uppror mot honom och blev fördriven bort från himlen. Djävulen är en av Gud skapad varelse (ursprungligen en ängel bland änglar) och i den meningen kunde man anklaga Gud för att ha skapat honom och blivit orsak till både syndafallet och otron. Och dessutom borde ju Gud ha vetat genom sitt allvetande hur det skulle komma att gå. Varifrån djävulen fick tanken att göra uppror mot Gud, när allt var gott, är en fråga vi inte får något svar på.

Det eviga lidandet (helvetet) fanns inte med i den ursprungliga skapelsen. Efter djävulens uppror ordnade Gud en plats för djävulen och hans änglar. Det var inte Guds mening att någon människa skulle hamna där. Därför sände han sin Son som Frälsare för att bereda en väg till frälsning för alla människor genom tron på honom.

När vi sitter framför TV:n och ser på nyheterna har vi svårt att tro att Gud verkligen har dessa egenskaper och ändå inte griper in omedelbart och gör vår värld till ett paradis. Det kommer en dag när dessa hans egenskaper ska uppfattas av alla människor. Det är den dag Jesus talade om då när han ska komma tillbaka ”på himmelens skyar” till den slutliga domen. Då ska han visa sig allsmäktig, allvetande och kärleksfull. Hans kärlek till oss människor och hans vrede över synden manifesterades speciellt på korset. Att det onda besegrades visade sig i att han besegrade döden genom sin uppståndelse.

 

Fördjupning: Gud som allsmäktig, allvetande och kärleksfull kan betraktas som axiom. Ett axiom kan förklaras som ett självklart påstående som inte kan bevisas inom ramen för systemet i fråga. Med andra ord kan den mänskliga logiken inte bevisa eller falsifiera (förklara för falska) dessa egenskaper hos Gud. Man måste gå utanför systemet i fråga (tiden) till ett annat system (evigheten). Jfr. här ovan tiden och evigheten. Jfr. också den klassiska fysiken med kvantfysiken.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.